Geriausiai sekasi miesto gimnazistams

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, abiturientai po ilgo laukimo jau žino penkių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Kol kas geriausiai sekasi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dvyliktokams.

Kaip informuoja savivaldy­bės Švietimo skyriaus vedė­ja Rasa Kuzminskaitė, lie­tu­­vių kalbos ir literatūros vals­­­tybiniame brandos eg­za­mi­ne net trys Šilalės Si­mo­no Gau­dėšiaus gimnazijos abiturientai gavo 100 balų įvertinimus. Dar šešių mokinių rezultatai siekia 86-99 balus. Deja, egzamino neišlaikė 13 šios gimnazijos dvyliktokų. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje jo neįveikė šeši. Vie­nintelėje Kvėdarnos Ka­zi­mie­­ro Jauniaus gimnazijoje lie­tuvių kalbos ir literatūros eg­zaminą išlaikė visi jį pasirinkusieji.

Daugiausiai šimtukininkų pažėrė valstybinis matematikos egzaminas. 100 balų įvertinimą gavo vienas Kaltinė­nų Aleksandro Stulginskio gimnazijos moksleivis ir penki Šilalės Simono Gaudėšiaus gim­­nazijos abiturientai. Ne­iš­­laikiusiųjų daugiausiai Kvė­darnos Kazimiero Jau­niaus gimnazijoje – net aštuoni. Pa­jūrio Stanislovo Bir­žiš­kio gimnazijoje matematikos egzaminą įveikė visi laikiusieji.

Anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine gauti aukščiausio įvertinimo nepavyko niekam, tačiau 18 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazi­jos mokinių pasiekė 86-99 ba­lų ribą, o 65 šios gimnazijos abiturientų atliktos užduotys įvertintos 36-85 balais. Taip pat įvertinta ir 20 kvėdarniškių, 15 laukuviškių bei po 9 kaltinėniškius ir pajūriškius. Šio egzamino neišlaikė tik vienas miesto gimnazijos moksleivis.

Valstybinio fizikos egzami­no neišlaikė du Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos dvyliktokai ir vienas Ši­­lalės Simono Gaudėšiaus gimnazistas. Du kaltinėniškiai įvertinti 16-35, du - 36-85 balais.

Geografijos valstybinio bran­dos egzamino neišlaikė vienas kvėdarniškis ir vienas pajūriškis. Nors šimtukininkų nėra, bet vienas kaltinėniškis ir vienas šilališkis buvo įvertinti 86-99 balais.

Pirmieji brandos atestatus atsiims kaltinėniškiai - šven­tė Aleksandro Stul­ginskio gim­­nazijoje vyks lie­pos 12 d. Ket­virtadienį ji ren­­giama Kvė­darnoje ir Ši­la­lės suaugusiųjų mokyk­loje, penktadienį atestatai bus įteikti Šilalės Simono Gau­dėšiaus bei Pajūrio Sta­nislovo Bir­žiškio gimnazijų dvyliktokams, o šeš­tadienį, liepos 15 d., juos gaus Laukuvos abiturientai.

Morta MIKUTYTĖ

Atnaujinta Antradienis, 18 liepos 2017 08:06