Pirmyn, Pajūralio abiturientai!

Pajūralio pagrindinė mokykla šiemet išleido 26-ąją dešimtokų laidą. Sakoma, jog švietimo sistema yra visuomenės pagrindas, ir tą motyvą galima įvairiai varijuoti. Kasmet ateina ir išeina vis drąsesni ir laisvesni mokiniai, turintys savitas, į laikmetį orientuotas pažiūras, sukaupę įvairaus emocinio balasto.

Mes mokėmės vieni iš kitų, susitikdavome ir bendravome kupini energijos, kartais - tarsi vėjo nublokšti, atsakinėjome į spekuliatyviosios filosofijos iššūkius, o su kai kuo tapo­me dvasiniais sąjungininkais. Ir tada, kai ne viskas gražiai atrodydavo, atsitikdavo ste­buk­las. Klasės durys tarp tik­­rovės ir išmonės buvo nuo­lat atviros, tad netrūko bandymų kažką sukurti, tapti tempiančiu bendruomenės lokomotyvu. Mokinių domėjimasis, norint orientuotis, siekis su­sikurti savarankišką ir autonomišką požiūrį, turinio užpildymas entuziazmu neretai virsdavo sprogstamąja jėga. Kai kurie iš taip vadinamų mažųjų abiturientų iš mokyklos išsinešė įvairiausių rajoninių, regioninių, respub­likinių konkursų nominantų titulus, o kasdienybėje ke­rėdavo tiesiomis humanistinėmis interpretacijomis.

Trumpą atsisveikinimo ži­nutę galbūt galima išreikšti Pajūralio pagrindinės mo­kyk­los direktorės pavaduotojos ugdymui Daivos Pale­kienės palinkėjimu: ,,Eikite sa­vo ke­­liu, kalbėkite savo balsu, švieskite savo širdies ugnimi. O svarbiausia – būkite savimi“.

Arūnas MIKALAUSKAS

Pajūralio pagrindinės mokyklos pilietiškumo pagrindų mokytojas

AUTORIAUS nuotr.