„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Su Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija atsisveikino XII abiturientų laida

Liepos 27-ąją mokslei­viai, tėvai, mokytojai ir ki­ti svečiai susirinko atsi­svei­kinti su XII laidos abiturien­tais. Šios laidos mokiniai ypatingi tuo, kad jie buvo pirmieji pirmokai, atėję į mo­­kyklą, pakeitusia vidu­rinės statusą į gimnaziją. 

Pasveikinti dvyliktokų atvyko Šilalės savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus bei Pajūrio 710-osios jaunųjų šaulių kuopos vadas Algimantas Dragūnas.

T. Bartkus savivaldybės var­du pasveikino šim­tukininkę Ra­milę Bar­tušytę. Ad­ministra­ci­jos di­rek­torius džiau­­gėsi, kad aukščiausias įvertinimas buvo surinktas svarbiausiame – lietuvių kalbos ir literatūros – egzamine. 

A. Dragūnas gyrė aktyvius gim­nazijos jaunuosius šaulius. Padė­kos buvo įteiktos Da­riui Noreikai, Kęs­tučiui Nemčauskui, Samantai Kova­liovaitei, Da­riui Rupšiui ir Erikai Šiaud­vytytei. Kuopos vadas teigė besididžiuojantis Pajūrio jaunaisiais šauliais, jis itin gyrė D. Noreiką, kuris ne tik įveikė daugybę žygių bei mokymų, bet ir priėmė šaulio priesaiką, taip užtikrindamas savo veik­los tęstinumą. 

XII-osios laidos abiturientai gali didžiuotis ne tik šimtukais ar aktyvia šauliška veikla, bet ir įsitraukimu į visuomeninį gyvenimą, konkursus, menines veiklas. Buvo atrasta, už ką padėkoti, kuo pasidžiaugti, ką prisiminti kiekvienam abiturientui. Pasiekusiems pui­kių akademinių rezultatų įteiktos verslininko Virgilijaus Žygaičio fondo premijos. Gimnazija gali pasigirti ir tuo, jog šiemet brandos atestatai įteikti visiems dvyliktokams. 

Vasariškais lapais ir kriauk­lėmis papuoštoje salėje abiturientai atsisveikino su vieta, kurioje augino savo asmenybes, juokėsi ir verkė, pyko ir atleido. Nuoširdžiausiais žodžiais buvo ištartas „sudie“ mo­kyklai, mokytojams bei drau­gams. 

Emilija POCIŪTĖ

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos studentė

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 03 rugpjūčio 2021 08:05