Konkurse – ir šilališkiai dainorėliai

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dai­nų dai­nelė” – vienas unikaliausių ir daugiausiai da­lyvių pri­trau­kiančių šalies muzikinių renginių, šiemet vyk­sian­čių jau 50-ąjį kartą. „Dainų dainelei“, kaip įprasta, atsa­kingai ruošiasi ir ši­lališkiai – Meno mokykloje vykusiame pirmajame etape į tolimesnę kelio­nę muzikos keliu at­rinkti penki dainorėliai.

„Šilalės artojo“ inform.

Šilalės meno mokyklos nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 5