Atviras jaunimo centras plečia veiklą

Iš kairės: E. Bajorinė, I. Tvaronavičiūtė Iš kairės: E. Bajorinė, I. Tvaronavičiūtė

Nors ir iki šiol Šilalės atviro jau­nimo centro durys yra atvertos vi­so rajono jaunuoliams, nuo va­sa­rio paslaugos persikels ar­čiau kvė­darniškių, laukuviškių ir kal­ti­nė­niš­kių – darbą pradeda mobiliosios centro darbuotojos Ieva Tvaro­na­vi­čiūtė ir Eglė Bajorinė, kurios rū­pin­sis jaunų žmonių lais­valaikiu bei už­im­tumu.

Žydrūnė MILAŠĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 8

Atnaujinta Antradienis, 30 sausio 2024 08:21