Pilietiškumą bei atsparumą melagienoms stiprino NATO orientacinėse žaidynėse

Praėjusį penktadienį Šilalės rajono gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo NATO orientacinėse žaidynėse. Toks inovatyvus ir įtraukiantis renginys, skirtas Lietuvos narystės NATO 20-osioms metinėms bei NATO organizacijos 75-mečiui paminėti, Šilalėje surengtas pirmą kartą.

Gimnazistai turėjo ne tik unikalią galimybę susitikti su NATO kariais, bet ir daugiau sužinoti apie dezinformaciją, pasitikrinti savo žinias apie Europos vienybę, saugumą bei šį Aljansą. Žaidynes organizavo Šilalės savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Pilietinio atsparumo iniciatyva.

Inovatyvios žinių žaidynės prasidėjo Šilalės Simono Gaudė­šiaus gimnazijoje, kur dalyvius pasveikino jos direktorius Stasys Norbutas bei Šilalės viešosios bibliotekos direktorė Sauga Vai­čikauskienė. Tuomet iš keturių rajono gimnazijų atvykę moksleiviai klausėsi paskaitos apie dezinformaciją, gebėjimą atskirti tikrus faktus nuo melagienų, kibernetinį bei informacinį saugumą ir geolokaciją. 

Su didžiausiu nekantrumu vi­si laukė inovatyvių orienta­cinių žaidynių Šilalės gatvėmis. Įgyven­dinant šį edukacinį žaidimą, buvo panaudotos įvairios NATO koduotės, geolokacijos užduotys, dezinformacijos tik­rinimo metodai bei kt. 

Užduotis renginio dalyviai atliko centrinėje miesto dalyje, kurioje išsidėstę Lietuvos ir Šilalės istorijai svarbūs objektai. Galutiniame taške, prie Šilalės Simono Gaudėšiaus skulptūros gimnazijos kieme, moksleiviai bandė įveikti iš Ruk­los atvykusių NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės karių sugalvotus loginius bei fizinio aktyvumo pratimus. 

„Džiaugiamės aktyviu Šilalės krašto jaunimo įsitraukimu į inovatyvias varžybas. Manome, kad dalyviai turėjo puikią progą plačiau sužinoti apie NATO ir šios organizacijos dislokuotų karių reikšmę Lietuvai, pasidomėti XXI a. ypač aktualia kibernetinio bei informacinio saugumo tema, aplankyti Šilalės istorines vietas“, – sakė vienas iš renginio organizatorių, Pilietinio atsparumo iniciatyvos atstovas Linas Skirius.  

Pirmąsias tokias Šilalėje surengtas žaidynes laimėjo Simono Gaudėšiaus gimnazijos komanda, antrąją ir trečiąją vietas užėmė Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos komandos. Tačiau prizais apdovanoti ir Kvėdarnos bei Pajūrio gimnazijų atstovai. Po apdovanojimų moksleiviai galėjo pabendrauti su NATO kariais iš Nyderlandų ir Čekijos.

Organizatoriai dėkoja šiltai žaidynių dalyvius pri­ėmusiai Šilalės Simono Gaudėšiaus gim­nazijai, komandoms bei jų mokytojams.

Rima NORVILIENĖ

Šilalės savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja

 Ingridos VITKUTĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 09 vasario 2024 08:20