Projekto susitikimas Rumunijoje

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokinių ir mokytojų ko­manda, vykdydama Erasmus+ K122 projekto „A Conducive Team for Personality Development“ veiklas, dalyvavo tarptautiniame susitikime su Liceul Technologic Regele MihaiI mokiniais Curtea de Arges mieste, Rumunijoje. 

Įvairios veiklos leido mokiniams giliau pažinti savo kaip koman­dos nario galias bei tapti kū­rėjais-lyderiais. Komandos ieš­ko­jo originalių sprendimų, kūrė taisykles, kėlė problemas ir klausimus, juos analizavo. Įgyti bei sustiprinti prob­lemų sprendimo ir komandinio darbo įgūdžiai bei gebėjimai pravers priimant tinkamus sprendimus įvairiose situa­cijose. 

Visą savaitę mokiniai aktyviai dalyvavo veiklose, kurios leido suvokti, kad mokymosi procesas gali būti įtraukiantis, skatinantis mokytis, kad žinios įgyjamos ne tik mokantis individualiai, bet ir aktyviai kuriant, veikiant kartu su kitais mažose ar didesnėse grupėse. Taip buvo siekiama sustip­rinti gebėjimą pastebėti supantį pasaulį ne tik iš savo, bet ir kitų pozicijų, kelti prob­lemas bei hipotezes ir kartu su bend­raminčiais ieškoti sprendimų. Tai skatina tapti aktyviais bend­ruomenės nariais, savo sričių (sportinės, meninės, akade­mi­nės bei kt.) lyderiais. 

Su­si­­tikimo metu mokiniai įgijo tarp­kultūrinės kompetencijos, didinančios vieni kitų supratimą bei toleranciją.

Erasmus+KA1 projektas „As­menybės ūgčiai palanki komanda“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000132177) finansuojamas remiant Europos Komisijai. 

Rita KĖBLIENĖ

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytoja

Ernesto BURČO nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 23 balandžio 2024 08:06