Svarios pergalės konkursuose

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje vyko 9-asis Lie­tuvos 9–10 klasių mokinių anglų kalbos kon­kur­sas, ku­riame, lydima anglų kalbos mokytojos Daivos Eisi­man­tienės, dalyvavo ir Šilalės Simono Gau­­dėšiaus gimnazijos II a klasės mo­ki­nė Guoda Baldauskaitė. 

Konkurse mokiniai, peržiū­rėję audiovizuali­nę medžia­gą apie dirbtinį intelektą, kū­rė blogo įrašą (angl. – blog post), pasitelkę kūrybiškumo, gebėjimo bendradarbiauti kompetencijas, turėjo rasti juos vienijančią sritį ir apie tai paruošti pristatymą. Pristačiusios savo unikalius bei šmaikščius pasirodymus, komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. 

Antrąją konkurso dieną mo­kiniai pradėjo atlik­da­mi kalbėjimo užduotis: monologą, kurio užduo­tis – pa­aiškinti lietu­vių liaudies pa­­tarlę, bei dialo­gą, kurio temos atliepia šių die­nų jaunimo aktualijas. Po įtemp­tų užduo­čių dalyviai rungėsi prot­mūšyje, kuriame varžėsi 21 komanda. Guo­dos grupė užėmė trečiąją vietą ir buvo apdovanota leidyk­los „Express Publishing“ prizais. 

Dar dides­nė sėkmė laukė susumavus visų dalyvių surinktus taškus. Guoda Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurse pelnė trečiąją vietą ir buvo apdovanota bronzos medaliu bei rėmėjų dovanomis.

„Šis konkursas man ne tik suteikė daug naujų žinių, bet ir atvėrė kelią naujoms pažintims bei padrąsino išeiti iš savo komforto zonos. Džiaugiuosi, jog konkursas vy­ko Palangoje, nes turėjau progą kelis kartus nueiti pasiklausyti Baltijos jūros ošimo, kuris užburia net esant blogam orui“, – įspūdžiais dalijosi Guoda.

Ir tai – ne vienintelis pastarųjų dienų mūsų gimnazijos moksleivės pasiekimas: pra­ėjusią savaitę Guoda tapo X-ojo moksleivių liaudies dailės re­gioninio turo „Sidabro vainikėlis“, kuris vyko Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ padalinyje, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, laureate. Šio konkurso tikslas – skatinti jaunuolius susipažinti su tautodailės paveldu, patiems prisiliesti prie medžiagos bei įrankių ir, pasitelkus vaizduotę, kurti vaizdinės ar taikomosios liaudies dailės kūrinius. 

Šiam konkursui, kuriame dalyvavo amatų puoselėtojai iš Tau­ragės, Šilalės, Jur­bar­ko ir Klai­pėdos, jaunoji kūrėja G. Bal­­dauskaitė pristatė 5 unikalius „Gy­vy­bės medžio“ kar­pi­nius, kuriuose persipina tautodai­lės ir šiuolaikinio me­no elementai – būtent taip šilališkės kūrinius apibūdino tautodailės meno žinovė iš Vil­niaus etnokultūros centro.

Pasak merginos dailės moky­tojos Jo­­lantos Baub­ku­vie­nės, dabar Guo­dos kūriniai keliaus į finalinį konkurso etapą, kuris vyks Upy­tės amatų centre (Panevėžio r.) ir varžysis dėl Lie­tuvos mokinių konkurso nugalėtojo titulo.

Zoja MASTEIKIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 23 balandžio 2024 08:06