Patyrėme malonių įspūdžių

Grupė Žadeikių pagrindinės mokyklos mokinių rug­pjūčio 8-26 d. pramogavo vaikų ir jaunimo poilsio sto­­vykloje „Pagaukime vasaros vėją“. Joje veikė dvi pa­­mai­nos: „Linksmieji keliautojai-2“ (vadovė Daivutė Ka­­rei­­vie­nė), skirta pradinukams, bei „Pažink Lietuvą“ (vad. Aušra Jančauskienė) - 5-9 klasių mokiniams. Susipažinę su stovykla ir išbandę jėgas žinių viktorinoje, pradinukai visą kitą laiką skyrė išvykoms. Klaipėdos konditerijos fabrike dalyvavo edukacinėje prog­ramoje „Pasigamink ledinuką…

Obelyniškiai plušėjo kūrybinėse dirbtuvėse

Susirinkusieji į Rugsėjo 1-osios šventę Obelyno pag­rindinėje mokykloje pirmiausia pastebėjo, kad visa teritorija yra gerokai atsinaujinusi. Mat, likus vos kelioms dienoms iki naujų mokslo metų, čia vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose patys vaikai gražino inventorių, kūrė ir statė naujus objektus. Naujasis Obelynas tapo paskutine kultūrinio-edukacinio projekto „Keliaujančios archi­tektūros dirbtuvės: KVADRATU“ stotele. Šią vasarą Lietuvos kultūros tarybos remiamo projekto architektų ir me­nininkų…

Pasaulio jaunimo dienos Krokuvoje

Į šį renginį iš viso pasaulio susirinko apie pustrečio milijono piligrimų. Tarp jų - ir daugiau nei 1500 lietuvių. Iš Telšių vyskupijos į Krokuvą buvo išvykę apie 150 jau­nuolių. Šilalės rajonui atstovavo 20 piligrimų iš Šilalės bei Kal­tinėnų, kuriuos lydėjo seserys Darata ir Loreta bei mokytoja Aida, taip pat Klaipėdos Marijos Taikos Ka­ra­lienės bažnyčios klebonas kun. Vilius Viktoravičius. Apsigyvenome Balstogėje…

Dviračių žygis „Akmenos ir Jūros krantais - 2016“

Rugpjūčio 6-osios rytą į Pagramančio regioninio parko lankytojų centrą rinkosi dviračių entuziastai. Vieni jais atmynė, kiti atsivežė automobiliais. Į šeštąjį dviračių žygį užsiregistravo 40 dalyvių. Kasmet jame dalyvauja vis daugiau entuziastų ir iš tolimesnių rajonų – Vilniaus, Kauno, Šakių bei kt. Pagramančio regioninio parko ekologas supažindino žygio dalyvius su maršrutu, visiems buvo išdalintos tradicinės vėliavėlės su žygio schema. Trasa nebuvo…

Į tarnybos vietą – nauja šauktinių banga

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechani­zuo­tajame pėstininkų batalione Tauragėje praėjusį pirmadie­nį rikiavosi 400 jaunuolių, atvykusių atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Į ją pašaukta net 14 merginų. Tarnauti Lietuvai dauguma pasiryžo savanoriškai. Visą rytą į batalioną vienas po kito važiavo pilni autobusai. Jaunuoliai nerimastingai laukė patikrinimų, nors daugelis ir bandė juokauti. Vos išlipusius iš autobuso prie aktų salės pasitiko štabo S1 skyriaus…

„Pokemonai“ tradicinės sporto šventės nesugriovė

Nors jau kurį laiką tik ir girdime, kad jaunimas visa galva yra pasinėręs į naująjį žaidimą „Pokemon GO“, šilališkiai realių sporto varžybų į jį neišmainė. Septintus metus iš eilės Žadeikių pagrindinėje mokykloje vyko kaimo sporto žaidynės. Jų organizatoriai – mokyk­los direktorius Nerijus Jocys ir Žadeikių sporto klubo pirmininkas Artūras Žymančius – džiaugėsi, jog šventė sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Ir šiemet…

Stovyklavo jaunieji šauliai

Žadeikių pagrindinėje mokykloje jaunųjų šaulių die­nos stovyklą suorganizavo jų vadovė Virginija Pa­lia­kienė. Susiskirstę į būrius bei išklausę instruktažą, kūrėme savo būrio vėliavą, mokėmės rikiuotės, žygiavimo pagrindų, orientavimosi vietovėje. Į stovyklą atvy­ko ir Žemai­čių apygardos 3-iosios rinktinės 308 pėstininkų kuo­­pos vadas Kęstutis Dem­bins­­kas. Jis su savanoriais mokė šaulius saugaus elgesio su gink­lu, kaip tinkamai užsimaskuoti ir pasislėpti miške, atpažinti priešą. Ne­lengva…

Keliaudami daug sužinojome

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko die­ninė poilsio stovykla ,,Keliauk ir sužinok“. Joje atostogavo septyniolika 5-7 klasių mokinių. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros spe­cialistė Vita­lija Zaleckienė pamokė, kaip saugiai elgtis per atostogas, kaip suteikti pirmąją pagalbą susižeidus. Vai­kai žaidė fizinį aktyvumą lavinančius žaidi­mus. Klai­pėdos konditerijos fab­rike stebėjome, kaip gaminami karameliniai saldainiai. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Pasigamink ledinuką pats“. Po to smagiai…

Stovyklos įspūdžiai neblėsta

Vaikų ir jaunimo socializacijos stovykloje „Pajūrio vasarotojai“ pirmoje pamainoje dalyvavo 17 pradinukų. Stovykla prasidėjo „saldžiai“ - vykome į „Roshen“ fabriką Klaipėdoje, pamatėme, kaip gaminami saldainiai, patys pasigaminome po ledinuką. Pajūrio regioninio parko Lankytojų centre žiūrėjome video įrašus apie gyvūnijos pasaulį, pasitikrinome žinias apie pajūrio augalus, žuvis bei kt. Žinoma, mėgavomės ir Baltijos bangomis. Kitą dieną keliavome po savo rajoną. Lakūno…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą