Su šokiu ir daina – laimingi visada

Etninė kultūra – mūsų tautos savastis, per amžius susiformavę pa­pro­čiai, tradicijos. Deja, nemaža dalis jaunų žmo­nių jų nepažįsta, nepripažįsta ir nevertina. Galbūt dėl to, kad sparčiai materialėjančioje visuomenėje nebemadinga gręžiotis į praeitį – jau­nas žmogus nuolat yra motyvuojamas skintis ke­lią tik į sėkmę bei gerovę. Tad tautinės vertybės tar­­si netenka savo vertės ir prasmės. Todėl ypač svei­­kin­ti­na, jog at­siranda optimistų, ugdančių bei puose­lė­­jančių jau­nosios kartos sąmonėje tai, kas yra tau­­tiškumo pag­rindas, o labiausiai džiugu, jog tuo gy­­ve­na visa šei­ma. Viena iš tokių – Olga ir Saulius Jog­­minai kar­tu su savo vaikais Luku, Matu bei Kotryna.

Eugenija BUDRIENĖ

Nuotr. iš Jogminų šeimos albumo

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 4