Keliauti galima ir pigiai, ir sulaukus aštuoniasdešimties

Vadinamuose nakvynės namuose (angl. hostel), bendrabučio tipo viešbutyje, pirmąkart apsistojau prieš bene šešerius metus. Su­skai­čiuoti būtų sunku, bet Naujosios Zelandijos Taurangos nakvynės na­mai, manau, jau perkopė per ket­virtą dešimtį „hostelių”, kuriuo­se buvau apsistojusi vienai ar dviem nak­tims. Žinoma, nepalyginamai ma­žesnės nei viešbučių nakvynės kainos buvo ir tebėra vienas pirmutinių veiksnių, lemiančių pasirinkimą nak­voti ant dviaukštės lovos, kambarį dalinantis su šešiais, aštuoniais, o kartais ir dešimčia nepažįstamųjų.

Kotryna PETRAITYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 10