Gyvenimą įprasmina bendrystės džiaugsmas

Praėjusių metų gruodžio viduryje vykusio mero pa­dėkos vakaro „Už nuopelnus Šilalės kraštui“ me­tu tarp dešimties apdovanotųjų simboline gile pa­gerbta ir Laukuvos miestelio bendruomenės na­rė Birutė Kraf­tienė. Apdovanojimo mo­­teris nu­sipelnė už­ reikšmingus darbus, indėlį stiprinant­ bend­ruo­meniškumą ir nuo­šir­dų visuomeninį darbą, begalinį entuziazmą, ge­ra­no­riškumą, paslaugumą bei aktyvią veiklą miestelio bendruomenėje, Laukuvos gražinimą bei puoselėjimą.

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr. 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 10