Ukrainai stiprybės įkvėps lietuviškas ąžuolas

Antrą kartą nuo karo pradžios į Ukrainą vykęs Seimo na­rys Jonas Gudauskas šįsyk ne tik vežė paramą už laisvę ko­vojantiems kariams, bet ir patyrė, ką reiškia gy­venti karo sąlygomis, kai sprogsta bombos ir aplink vis­kas liepsnoja. Tačiau pergale tikėti įkvepia nepalaužiama ukrainiečių dvasia – sugriau­tus namus atstatantys ir iš naujo savo žemėje šaknis įlei­džiantys žmonės. 

Daiva BARTKIENĖ

J. URBANAVIČIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 28

Atnaujinta Penktadienis, 19 balandžio 2024 08:06