Jauna gydytoja geriausiai jaučiasi savame krašte

Iš kairės: gyd. R. Žąsytienė ir gyd. A. Meirienė su klinikos personalu Iš kairės: gyd. R. Žąsytienė ir gyd. A. Meirienė su klinikos personalu

Balandžio 27-ąją minint Medicinos darbuotojų dieną, prisiminkime savo gydytojus, slaugytojas ir visus, kas dirba šį sunkų, dažnai kritikuojamą darbą. Nors mediko profesija vis dar tebevadinama garbinga, visuomenė jiems kelia tokius reikalavimus, kuriuos pateisinti darosi vis sunkiau. Jau trūksta ne tik gydytojų, bet ir slaugytojų. Su šia problema susiduriame ir Šilalėje, todėl kiekvienas į mūsų kraštą atvykęs jaunas gydytojas yra tarsi dovana rajono žmonėms. Pernai tokią dovaną gavo UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“ pasirinkę pacientai. 

Studijuodama miesto neprisijaukino 

Prieš 24-erius metus Šilalėje įsikūrusioje privačioje šeimos gydytojų klinikoje dirba trys gydytojos. Pernai kolektyvą sustiprinu­si Aušrinė Meirie­nė džiaugiasi, kad išsipildė svajonė dirbti gimtajame Šilalės krašte. Gydytoja gimė ir užaugo Girdiškėje, mokėsi Upynoje, o baigusi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją, išvyko studi­juoti medicinos į Lie­tuvos sveikatos mokslų universitetą. 

Medicinos studi­jos – ilgas procesas. Būsimi gydytojai šešerius metus studijuoja bend­rus dalykus, paskui atlieka rezidentūros praktiką, kuri dabar yra pailginta iki ket­verių metų. A. Meirienė sako, jog studijų metais atliko praktiką daugelyje klinikų, kai kuriose dirbti labai patiko, o ir ne viena specializacija atrodė itin įdomi, bet labiau traukė pirmoji, ambulatorinė grandis, kurioje nėra naktinių pamainų ir ilgų, paras trunkančių budėjimų ligoninių skyriuose. 

„Visada jaučiau savo krašto trauką, todėl ir rezidentūrą atlikti rinkausi Šilalėje – padir­bė­jau net keliose sveikatos priežiūros įstaigose. Buvo labai sma­gu grįžti – jaučiuosi čia kaip namie. Smagu dirbti su šauniu kolektyvu, puikiai sutariame, visi malonūs, džiaugiasi, kad pasi­rinkau šią įstaigą. Kai tokia at­mosfera, ir darbas daug leng­vesnis, nes nebijai paklausti, pa­sikonsultuoti, pasitarti dėl sun­kesnių atvejų“, – tikina gydytoja A. Meirienė, vadinanti save kaimo vaiku ir neslepianti, jog studijuodama miesto neprisijaukino, todėl ir nenorėjo jame likti. 

Jaunų gydytojų daugėja ir ligoninėje

Pasak A. Meirienės, dirbti kaimiškoje vietovėje pasirinko ne ji viena. Yra ir tokių bendrakursių, kurie gyvena miestuose, bet važinėja dešimtis kilometrų į darbą mažuose miesteliuose. Jau keli metai jaunų gydytojų nebevilioja užsienis – net ir tie, kurie turėjo tokių svajonių, vis dažniau lieka Lietuvoje. 

Tačiau yra labai daug priežasčių, dėl kurių jie renkasi darbą dideliuose sveikatos priežiūros centruose.

„Anksčiau sakydavo, kad mieste yra visi patogumai. Jauni žmonės kuria šeimas, puoselėja karjeros planus, augina vaikus, jiems, be abejo, rūpi jų ugdymo galimybės. Tikrai labai svarbus motyvas yra atlyginimas, pagalba įsikuriant. Mūsų pasirinkimus nulemia labai daug sudedamųjų dalių, bet, aišku, kiek­vienas žmogus renkasi tokį pasiūlymą, kuris jam atrodo geriausias. Jei šeimos gydytojams lengviau pasirinkti darbo vietą, nes žino, kad visur bus reikalingi, tai gydytojams specialistams labai svarbu tos gydymo įstaigos, kuri jį kviečia, perspektyvos“, – mano A. Meirienė. 

Šilalės ligoninėje atlyginimai mažesni nei kitur, ir savivaldybės parama, palyginus su kaimyniniais rajonais, atrodo kaip simbolinė, nors visi tikina, jog turi tikslą ligoninę išsaugoti. 

„Keista, kad tai diskusijų klausimas. Manau, būtų labai sunku pacientui pasiekti pagalbą, jei ligoninės Šilalėje neliktų. Pati dirbu Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, matau, kiek daug ten ateina pacientų. Taip, mažoje ligoninėje niekada nebus tiek diagnostinių galimybių, kiek dideliuose centruose ar net regiono ligoninėje, tačiau skubią pagalbą žmogui suteikti galima. Yra buvęs ne vienas atvejis, kai į kitą ligoninę išvežame jau pradėtą gydyti pacientą“, – tikina A. Meirienė. 

Gydytoja džiaugiasi, kad Šilalės ligoninėje dabar yra nemažai naujų, jaunų gydytojų, jaunas kolektyvas dirba ir Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. 

Laimė priklauso nuo vidinio nusiteikimo

Gydytoja sako, jog pacientai jaunus specialistus vertina labai skirtingai. Didžioji dalis pasitiki, nes supranta, kad medicinos mokslas labai greitai vystosi, o jauni žmonės dabar mokosi pačių naujausių dalykų. Tačiau atsiranda ir įsitikinusių, jog geras yra tik tas gydytojas, kuris turi sukaupęs ilgo darbo praktiką ir jau matęs daugybę skirtingų atvejų. Ne visiems patinka ir tai, kad jauni gydytojai labiau akcentuoja sveiką gyvenimo būdą.

Tačiau A. Meirienė nelaiko savęs griežta gydytoja. 

„Visada rekomenduoju, kas būtų geriausia konkrečiam pacientui, nes pirmoje vietoje yra rizikos veiksnių korekcija. Pa­vyzdžiui, dabar labai svarbu cholesterolio, padidinančio širdies ir kraujagyslių ligų riziką, kontrolė, kurį pacientas gali valdyti mitybos pakeitimu, svorio reguliavimu. Yra pacientų, kurie nenori gerti vaistų dėl galinčio atsirasti šalutinio poveikio, jiems paaiškiname apie kitas gydymo galimybes. Tikrai pastebime, kad jaunesnių žmonių požiūris į medikamentinį gydymą keičiasi – jie neskuba gerti tablečių ir laikosi gydytojų rekomendacijų. Labai smagu dirbti su tokiais bendradarbiaujančiais pacientais. Bet yra ir tokių, kurie žino, jog turi sveikatos problemų, bet nieko nedaro – net vaistų negeria“, – apgailestauja gydytoja A. Meirienė. 

Pasak jos, Šilalėje, kaip ir visoje šalyje, vyresnio amžiaus žmones dažniausiai kamuoja širdies bei kraujagyslių susirgimai. Yra ir turinčių retų ligų, daugėja onkologinių susirgimų, todėl klinikoje  kasdien yra daug veiklos. Dažnai per dieną tenka priimti kelias dešimtis pacientų. Beveik visiems jauna gydytoja primena, jog labai daug dalykų žmogaus gyvenime priklauso nuo sveikatos ir  vidinio nusiteikimo. Jei norėsime būti sveiki, to sieksime, tai ir ligos nepuls ar net greičiau pasitrauks. Todėl pirmiausia reikia būti optimistu, žiūrėti į gyvenimą šviesiai. 

Reformos užaugino storą „skūrą“

Šviesiai į gyvenimą žiūrėti sa­vo kolegoms linki ir UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“ direktorė Rimanta Žąsytienė. Gydytoja neslepia, kad džiaugiasi sprendimu leisti šalyje kurtis privačiai šeimos gydytojų praktikai – tai buvo pats geriausias daugiau nei 30 metų Lietuvoje besitęsiančių sveikatos priežiūros reformų sprendimas. Nors prieš ketvirtį amžiaus atsiskiriant nuo Šilalės PSPC ir buvo girdėti daug abejonių, pacientai neišsigando ir pasitikėjo savo gydytojomis. 

„Įrodėme, kad gydytojo darbo sėkmė nepriklauso nuo to, po kokiu stogu jis yra įsikūręs – nuosavu ar valdišku. Gaila, jog vis daugiau mažų sveikatos priežiūros įstaigų rajonuose nuperka didieji privatūs medicinos centrai. Bet suprantama – gydytojai sensta, o pamainos nesulaukia. Todėl taip džiaugiamės, kad A. Meirienė pasirinko mūsų įstaigą“, – tikina UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“ direktorė. 

Gydytoja R. Žąsytienė nesle­pia, jog medikus reformos var­gina, nes ir jų nauda dažnai būna tik popierinė. Ką ge­ro duos Šilalėje prasidedantis Svei­katos centro kūrimas, kuria­me  bend­radarbiavimo pag­rindais dalyvaus ir „Šilalės šeimos gydytojo praktika“, sunku pasakyti.

„Kol kas girdime tik daug triukšmo, daug planų, o rezultatas gali būti toks pat, kaip visų anksčiau vykusių reformų. Labai tikimės, kad pacientai dėl to nepajus kokių nors nepatogumų“, – sako R. Žąsytienė, neslepianti, jog visokios naujovės medikus išmokė kant­rybės prisitaikant prie reikalavimų ir užaugino storą „skūrą“, be kurios būtų sunku išsiversti ir kasdieniame darbe. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 balandžio 2024 16:10