„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kvėdarnos parapija mini jubiliejinius 450-uosius gyvavimo metus

Rugpjūčio 25 d. Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko jubiliejiniai Šv. Baltramiejaus atlaidai. Kvėdarnos parapija mini 450 metų gyvavimo sukaktį.

Jubiliejų bažnyčia pasitiko atsinaujinusi: tviska nauji langai, skamba naujas elektrinis kariljonas, atnaujinta 1901 m. Šv. Baltramiejaus atlaidų proga šventoriuje pastatyta koplytėlė, prieš 60 metų Kvėdarnos mokyklą baigę auklėtiniai padovanojo originalias fasadines bažnyčios duris. Šiai sukakčiai buvo sukurtas ir jubiliejinis parapijos logotipas, atlaidų dalyviai į atlapus segėsi šventinius ženklelius.

Šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius ir Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius. Giedant bažnyčios chorui, kuriam pritarė pučiamųjų instrumentų trio iš Telšių, vyko procesija, buvo pašventintos naujosios bažnyčios durys. Po šv. Mišių klebonas pakvietė visus neišsiskirstyti, likti agapėje.

Skambant naujajam bažnyčios kariljonui, šventės dalyviai sustojo šventoriuje, kur stovėjo vaišėmis nukloti stalai, grojo saksofono ir trimito duetas.

Buvo paskelbta jubiliejinių metų pradžia, kurią minėti baigsime tik gruodžio 8-ąją, skambėjo sveikinimo kalbos. Prie jų prisidėjo ir naujųjų durų autorius-meistras Henrikas Ratautas. Susirinkusieji ragavo atsineštas vaišes, troškulį malšino namine gira, vaikai kartu su jaunaisiais maltiečiais iš modelino lipdė šventinius medalius. Galiausiai buvo įneštas jubiliejinis tortas, paskui sukosi šokėjų poros ir rateliai, bendravo kaimynai, seni pažįstami, giminės, bendraklasiai visi, kurie yra Kvėdarnos parapijos dalis ir atskubėjo jos pagerbti.

Viktoras URBIS

Pauliaus SKURDELIO nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 03 Rugsėjis 2019 11:49