Į skaitytojų širdis...

Šilalės viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra“. Jos leidybą finansavo LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba bei Šilalės savivaldybė iš Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programos, parengė ir išleido viešoji biblioteka. Pasidžiaugti nauju leidiniu ar išsakyti pastabas susirinko ne tik gausus būrys šilališkių, bet ir rajono dvasininkai, sulaukta itin garbingo svečio - Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos.

Projekto autorė vyresnioji bibliografė Rūta Vaitkevičienė papasakojo, jog dar 2013 metais, gavus Telšių vyskupo J. Borutos pritarimą, surengta ekspedicija po rajono bažnyčias, kurios metu buvo tiriamos sakralinės vertybės, architektūra, varpai ir varpinės. Knygos autoriais sutiko būti mūsų kraštietis, istorikas, paveldo tyrėjas, Žemaičių akademijos garbės daktaras Kazys Misius, bažnyčių varpų tyrinėtojas bei Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto lektorius Povilas Šverebas, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoja doc. Liepa Griciūtė-Šverebienė, vargonų istorikas, restauratorius bei vargonininkas, humanitarinių mokslų daktaras Girėnas Povilionis, o įžangos žodį parašė Telšių vyskupas gamtos mokslų daktaras J. Boruta.

Knygos pristatyme vys­kupas pabrėžė, kad mūsų kraštas dvasingumu išsiskiria ne tik iš kitų Lietuvos rajonų, bet ir visame Žemaitijos regione. Jis linkėjo nepamiršti rajone palaidotų kunigų, kurie įtraukti į XX a. kankinių sąrašą – Visuotinės bažnyčios martirologą, jog „išliktume žmonėmis su tvirtu stuburu, kai laiko vėjai blaško į vieną ar į kitą pusę“. Būtent tai padės išlaikyti ryšį su mūsų šaknimis.

K. Misius, P. Šverebas ir kiti autoriai bei dalyvavusieji knygos pristatyme linkėjo susirinkusiesiems dvasinės stiprybės, džiaugėsi, ruošdami šią knygą, sutikę daug nuostabių žmonių, o fotografė Aurelija Bacevičienė padėkojo už galimybę dalyvauti šiame unikaliame projekte.

Renginyje dalyvavę Šilalės krašto draugijos Vilniuje nariai Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai padovanojo akordeoną. Kraštiečių draugijos pirmininkas, Lietuvos etninės globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys paragino žmones dalintis savo prisiminimais, faktais, kad būtų galima tai užfiksuoti knygose ir vėliau nereikėtų apgailestauti, jei vienas ar kitas savo nuoširdžiais darbais pasižymėjęs asmuo nepaminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė padėkojo knygos autoriams ir bib­liotekos darbuotojams, prisidėjusiems prie jos parengimo.

Daina „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus“ renginį užbaigė Šilalės meno mokyk­los mokytojas Kornelijus Pukinskis.

Kitąmet bus minimas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus, kuris ženk­lina galutinį Lietuvos įsiliejimą į krikščioniškąją Europos valstybių šeimą, o dar po metų - Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metis. Leidiniu „Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra“ biblioteka pristato visuomenei Šilalės krašto 14-os bažnyčių istoriją, vargonus, dailę bei architektūrą, varpus ir varpines, tikėdamasi, jog ši knyga taps reikšminga ne tik mūsų kraštui, bet ir visam Žemaitijos, Lietuvos kultūros paveldui.

Loreta ŠIMUTYTĖ – BALČIŪ­NIENĖ

AUTORĖS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 14 spalio 2016 12:22