Kultūros centras turi naują vadovę

Nuo spalio 10 d. Šilalės kultūros centro direktoriaus pareigas užėmė ir iki šiol net 16 metų rajono kultūrinį gyvenimą stygavusį Antaną Kazlauską šiame poste pakeitė Irmina Kėblienė.

Naujoji kultūros įstaigos vadovė turi daugiau nei 25 metų pedagoginio darbo stažą, pastaruoju metu dirbo lietuvių kalbos mokytoja Šilalės Simono Gaudėšiaus gimna­zijoje bei Šilalės Dariaus ir Gi­rėno progimnazijoje. I. Kėb­lienė daug metų aktyviai da­lyvauja ir visuomeniniame bei kultūriniame rajono gyvenime: yra viena iš VšĮ „Et­no­klubas“ įkūrėjų, kartu su Jolanta Kažukauskiene vadovauja Kultūros centro kolektyvui „Gers smuoks“. 

„Šilalės artojui“ naujoji Kul­tūros centro direktorė sa­kė, jog būsimų darbų sąrašas yra ilgas ir ne visai toks, kokį iš pradžių įsivaizdavo. Pirmosios darbo dienos – itin įtemptos, nes reikėjo ne tik perimti dokumentus, sutvarkyti nemažai finansinių reikalų, įvairioms institucijoms išsiųsti daug raštų ir t.t., bet ir atlikti tai, ką anksčiau privalėjo, tačiau nepadarė, buvęs įstaigos vadovas. Naujoji direktorė neslėpė, kad jos pečius užgulė tiek įsisenėjusios skolos, tiek kiti nemalonūs darbai. Vienas iš jų – etatų mažinimas. Pasak I. Kėblienės, yra savivaldybės tarybos sprendimas panaikinti net 4 rajono kultūros darbuotojų etatus: iš 52 turėtų likti 48, tad naujoji vadovė turės įvertinti situaciją ir nuspręsti, kam teks palikti šią sritį.

„Maniau, pirmiausia susipažinsiu su darbuotojais, pareigybių aprašymais, dokumentais, aplankysiu kaimo filialus bei išklausysiu juose dirbančių žmonių pageidavimus, lūkesčius, bėdas. Tikėjausi, jog pagrindinius darbus ir prio­ritetus, būsimus renginius dėliosiuosi tik pasitarusi su savo darbuotojais, nes visi žinome, kad vienas lauke – ne karys. Visada siekiu kultūrinio darbo kokybės bei įvairovės, nes man svarbiau yra kokybė, ne kiekybė. O kad sektųsi, reikia dirbti išvien.

Deja, laukia vienas nemalonus darbas, kurio nė už ką nenorėjau apsiimti – yra gautas savivaldybės įsakymas sumažinti 4 darbuotojų etatus. Niekas iš šiol nepadaryta, žmonėms net neįteikti įspėjimai, niekas nesuderinta. Todėl turėsiu kalbėtis su filialų vadovais ir nuspręsti, kokias pareigybes būtina palikti, o kurių ne. Šiuo metu pas mus yra 10 pensinio amžiaus žmonių, kurie užima 8 etatus. Galbūt, kad nebūtų taip skausminga, jų etatus prisieis sumažinti iki pusės“, - kalbėjo naujoji direktorė.

Jos teigimu, vienas iš pagrindinių darbų bus ir Kultūros centro vidaus bei darbo taisyklių pakeitimas, naujų renginių planavimas bei organizavimas. Nors jau kurį laiką kalbama ir apie būsimą Kultūros centro pastato renovaciją, I. Kėblienė teigė, jog nieko konkretaus dar nėra žinoma. O atnaujinti pastatą būtina, nes jis, be visų kitų trūkumų, dar bjauroja ir viso miesto veidą.

Ankstesnis direktorius A. Kazlauskas iš Kultūros centro niekur nesitraukia -  jis perkeltas į žemesnes pa­reigas – tapo direktorės pavadotoju. Tad I. Kėblienė turės du pavaduotojus: be A. Kaz­lausko, jos pagalbininku lieka ir iki šiol šiose pareigose dirbęs Vytautas Jankauskas.

Birutė PALIAKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.