Svarbių datų mėnuo

Praėjusį savaitgalį vykę Sausio 13-osios minėjimo renginiai šiemet, kaip ir per­nai, buvo pilni dėmesio bei palaikymo su Rusija ka­riau­jančiai Ukrainai. Ne­abe­­jo­ti­nai dėl vis dar tvy­ran­čios įtam­pos ir šios Lie­tuvai svarbios datos Vy­riau­sybė praėjusią savaitę išplėtė ginkluotų konfliktų bei kitų ekstremalių situacijų atvejais saugomų kultūros objektų sąrašą: į jį įtrauktos bažnyčios, vienuo­lynai, dva­rų sodybų ansamb­liai, rūmų kompleksai, kiti pa­vel­do statiniai.

Kotryna PETRAITYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 4