Ypatingas dėmesys dviems Lietuvos šviesuoliams ir vienam miestui

Beveik 200 kilometrų nuo Šilalės nutolusiuose Kaišiadoryse, Teofi­liaus Matulionio aikštėje, šeštadienį išriedėjo simbolinis traukinys „Kai­šiadorys – Lietuvos kultūros sos­ti­nė 2024“ – taip Kaišiadorys oficia­liai pradėjo Lietuvos kultūros sos­tinės metus. Savaitė buvo ypatin­ga ir dviems Lietuvos kūrė­jams – rašy­tojai Nijolei Marytei Šer­niūtei bei lė­lių teatro režisieriui ir dai­lininkui Ri­­mantui Driežiui. Jie už savo kū­ry­bą praėjusią savaitę bu­vo įver­tin­ti vals­tybinės reikšmės ap­dova­nojimais.

Kotryna PETRAITYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6