Rekordu pažymėtas finalas

Šilalėje baigėsi žaidimo „Auksinis protas“ pavasario sezonas, kuris tęsėsi net keturis kovo antradie­nius. Linksma ir intelektuali žinių viktorina sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – žaidė net 19 komandų. Žaidimą organizavo Šilalės viešoji biblioteka. Nugalėtoja tapo komanda „Basanavičiaus 15“.

Protų mūšis su vienodais klausimais vienu metu vyko daugiau nei 35 šalies miestuose bei miesteliuose. Iš viso Lietuvoje dėl auksinio proto vardo varžėsi apie 400 komandų. Šilalė buvo viena tarp pirmaujančių dalyvių skaičiumi ir lenkė net didžiuosius šalies miestus.

Kiekvieną turnyrą sudarė 5 turai iš 64 klausimų. Tad per sezoną dalyviai turėjo įveikti daugiau nei pustrečio šimto įvairių klausimų. Iš viso žaista net 12 valandų.

Šilalės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė teigė, jog šis žaidimas yra vienas sėkmingiausių ir ilgiausiai trunkančių bibliotekos renginių. Jis sutraukia šimtus šilališkių, norinčių turiningai praleisti laisvalaikį.

„Smagu, kad prie šio renginio prisideda verslininkai ir kiti žaidimo entuziastai“, - dėkodama už paramą ir bendradarbiavimą, sakė bibliotekos vadovė.

Žaidimo organizatoriai nuo­širdžiai dėkoja rė­­mėjams: Ši­lalės rajo­no vers­lininkų sąjun­gai bei jos pirmi­ninkui Sin­ga­rui Vytartui, „Jo­ni­nių vaistinės“ direktoriui Jonui Lei­lionui, ūkininkui Andriui Baub­liui, Liu­tau­­­rui Gied­rai­­čiui, UAB „Mil­da“ savininkui Vi­dui Rim­kui, UAB „Op­­ti­ta“ va­do­vui Dainiui Ber­­ge­liui, Šilalės ra­­­jono savivaldybės tarybos nariams Kris­tinai Damb­raus­kie­­­nei, Virginijui No­reikai ir Hen­­rikui Girčiui, UAB „Kvė­dars­ta“, veterinarijos klinikai „Laimingas ūsas“, nepri­klau­­somai „Mary Kay“ par­­da­vi­mų direktorei Inesai Koz­­­lo­vie­nei, Valdemarui Jase­vi­čiui, vi­suo­meniniam judė­ji­mui „ŠI­LA­LIŠ­KIAI“, piceri­jai „Bamba pica“, „Europe di­rect“ informa­cijos centrui Tauragėje, UAB „Piko valanda“, fotografams Jurgitai Bergelienei ir Eval­dui Brazauskui, Šilalės kultū­ros centrui, Šilalės švieti­mo pagalbos tarnybai, kavi­nei „Pro­­­vincija“ bei jos vadovei Genovaitei Damulienei. In­for­ma­ciniai žaidimo rėmėjai - Šilalės rajono laikraštis „Šilalės artojas“ ir www.silalesnaujienos.lt.

Rima NORVILIENĖ

Šilalės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja, žaidimo Šilalėje organizatorė 

AUTORĖS nuotr.

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 11 balandžio 2017 11:09