Tarptautiniame festivalyje - antri

Kvėdarnos kultūros namų tautinių šokių kolektyvas „Ka­dagys“ (vadovė Giedrė Fasci), vasario mėnesį da­lyvavęs respublikiniame šokių festivalyje-konkurse „Gin­tarinė žiemužė-2017“ Nidoje ir užėmęs antrąją vie­tą, toliau skina laurus. Tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse „Baltic Amber Spring Suvalkai-2017“ Lenkijoje taip pat iškovota antroji vieta.

Tai jaunam kolektyvui yra didelis pasiekimas. Juo labiau, kad vien noro dalyvauti tokiame konkurse neužtenka, reikia ir pinigų. Dalyvio mokestis vienam asmeniui (už 2 šokius) siekia iki 12 eurų, o kur dar kelionės išlaidos. Todėl už galimybę išvykti dėkojame Kvėdarnos seniūnui, o už tautinius rūbus - Kvėdarnos verslininkams.

Aldutė RIMKIENĖ

Kvėdarnos kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė 

G. FASCI nuotr.

 

Atnaujinta Antradienis, 25 balandžio 2017 08:46