„Šok, žemaiti, šonke“

Šilalės kultūros centre vyko rajono folk­lo­rinių šokių šventė-varžytuvės „Šok, žemaiti, šonke-2017“, skirta Lie­tuvos valstybės at­kūrimo šimtmečiui ir Tautinio kos­tiu­mo me­tams paminėti.

Varžytuvėse dalyvavo mokiniai iš Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Laukuvos Norberto Vėliaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijų (vado­vės Gražina Pameditienė, Dig­ma Kononovienė, Olga Jog­mi­nienė, Alma Rumšienė, Asta Vaitkevičienė), Šilalės kultūros centro vaikų ir jaunimo folk­loro ansambliai „Smuokiuka“ bei „Gers smuoks“ (vad. Ir­mi­na Kėblienė, Jolanta Kažu­kauskienė, Ilona Raudonienė), Šilalės Simono Gaudėšiaus gim­­nazijos, Dariaus ir Girė­no progimnazijos bei „Et­no­­klubo“ nariai (vad. I. Kėb­lie­nė).

Varžytuvėse šokiams grojo Vaclovas Rudys, Dainora Tau­rinskienė, Zigmas Levickis, Al­­fonsas Maulius ir J. Ka­žu­kauskienė. Šo­kėjai rungė­si dviejose grupėse – pra­­de­dan­čiųjų ir pa­žengusiųjų.

Geriausiai šokį „Dirižablis“ sušoko Urtė Šematulskytė ir Hen­­rikas Zemeckis, Ur­tė Kėb­lai­tė ir Ro­kas Aury­la, šokį „Tamsi naktis“ – Aus­tėja Gai­liutė bei Vykin­­­tas Ka­žu­­kaus­kas, Eva Kol­­­bergy­tė ir Do­natas Vaitkus, „Kris­ti­­ja­niuš­ką“ – Gab­rie­­­­lė Bu­kausky­tė ir And­rius Ur­bo­­­nas, Elž­­bie­ta Še­­ma­­­tuls­ky­tė bei Kris­­tupas Gri­­­­ga­­­­lavičius, šokį „Ula­nas“ – Sva­­ja Grikšaitė ir Justas Ze­mec­­­kis, Ieva Špeč­­kaus­kaitė bei Os­karas Mi­ka­laus­kas, „Laz­dinką“ – Ak­vi­lė Bei­no­riū­tė ir Lukas Šeme­ta,  Berta La­pinskaitė ir Ei­mantas Be­tin­gis.

Pažengusiųjų grupėje šokio „Šok, merge­li, šonke“ nominantais tapo Guoda Rupšytė ir Netas Kli­ma­vičius, šokio „Dribkus“ – Diana Pudžiamytė bei Orestas Jurčys (jie – praėjusių metų pradedančiųjų grupės nugalėtojai), „Mel­ny­­kas I“ nominan­tai – Aistė Ku­likauskaitė ir Jonas Gu­daus­kas, „Lelinde­rio“ – Morta Girčytė bei Er­vi­nas Šeputis, „Polkos Lukšių“ – vi­sos keturios poros.

Komisijos sprendimu į respublikines mokinių foklorinių šokių varžytuves „Patrepsy­nė-2017“, kurios gegužės 13 d. vyks Kurtuvėnų dvaro ratinė­je, Šiaulių r., mūsų rajonui ats­to­vaus G. Bukauskytė ir A. Ur­­­bonas, E. Šematulskytė ir K. Gri­­galavičius, U. Kėblaitė ir R. Auryla, E. Kolbergytė ir D. Vaitkus, A. Beinoriūtė ir L. Še­meta, D. Pudžiamytė ir O. Jurčys, A. Kulikauskaitė ir J. Gu­dauskas, G. Rupšytė ir N. Klimavičius, M. Girčytė ir E. Šeputis.

Pabaigoje vyko Šilalės kraš­to šokio „Grečenikė“ varžytuvės. Nugalėtojai apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais.

Jolanta KAŽUKAUSKIENĖ 

Šilalės kultūros centro folkloro ansamblio vadovė 

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

Atnaujinta Antradienis, 25 balandžio 2017 08:50