„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paminėta sukaktis

Lietuvos liaudies buities muzie­juje Rumšiškėse vyko renginys „Lietuvos regioni­niams parkams – 25“. Ši sukaktis paminėta kartu su Liau­dies buities muziejaus organizuojama tradicine Ama­tų die­na.

Lietuvoje yra 30 regioninių parkų. Paprastai geriausiai pažįstame tuos, kurie yra arčiausiai mūsų: tauragiškiai ir šilališkiai – Pagramančio, Rambyno arba Varnių, vilniečiai – Pavilnių ir Verkių, kauniečiai – Kauno marių, o klaipėdiečiai bei pajūrio gyventojai – Pajūrio. Svarbiausias parkų tikslas – išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kraštovaizdį, biologinę įvairovę. Šie parkai užima daugiau kaip pusę visų šalies saugomų teritorijų ploto, turi lankytojų cent­rus, gamtos mo­kyklas. Regioni­niai par­kai yra pritaikyti lankymui: didžioji jų dalis gali pasi­girti modernio­mis vidaus ekspozicijomis lankytojų cent­ruose, lauko informacinėmis sistemomis. Juose tvarkomi paveldo objektai, atkuriamos bei prižiūrimos buveinės, fiksuojami kraštovaizdžio, biologinės įvairovės pokyčiai, vyksta gamtosauginiai renginiai, propaguojamos tradicijos.

Regioninių parkų direkcijos kartu su etnografiniais ansambliais, vietos amatininkais, bendruomenėmis pristatė ir kultūros bei kulinarinį paveldą. Šventės metu buvo galima susipažinti su įdomiausiais visų regioninių parkų objektais, maršrutais bei edukacijomis.

Lina MISIULYTĖ

Pagramančio regioninio parko kultūrologė

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Pirmadienis, 05 birželio 2017 09:17
Daugiau šioje kategorijoje: « Įkvėpti ateities Atidaryta paroda »