Atidaryta paroda

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina kultūros pa­veldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei mo­dernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui.

Tarptautinę muziejų dieną Dionizo Poškos Baublių muziejuje atidaryta ir pristatyta Istorinės Lietuvos Prezidentūros Kaune paroda „Gimęs tai vietai ir toms pareigoms: Prezidentas Aleksand­ras Stulginskis (1922–1926 m.)“. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai išsamiai pristatė A. Stulginskio biografiją, prezidentavimo lai­kotarpį, supažindino su Prezidento veikla, įgyvendinant svarbiausius Steigiamojo Seimo nutarimus, apžvelgė didžiausius jaunos valstybės vi­daus politikos pasiekimus. Ren­ginyje netrūko skambių dainų, kurias atliko gimnazistai.

Parodos atidaryme dalyvavo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus, rajono savivaldybės, Bijotų ir Kaltinėnų seniūnijų atstovai, vietos gyventojai.

Edita MERKELIENĖ

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkė 

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 06 birželio 2017 08:35