Dalyvavome tautinio kostiumo konkurse

Telšiuose vyko lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Iš­austa tapatybė“ regioni­nis tu­ras. Tautinius kostiumus pristatė Žemai­tijos regiono folkloro ansambliai, mė­gėjų meno kolektyvai, šeimos bei pavieniai asmenys. Konkurso dalyviai iš Telšių, Luo­kės, Kretingalės, Rietavo, Ši­la­lės rajono pa­­de­monstravo 21 tau­tinį kos­tiumą.

Mūsų rajonui atstovavo Šilalės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamb­liai „Smuokiuka“ ir „Gers smuoks“, folkloro ansamb­lis „Veringa“, tradicinių kank­lių ansamb­lis, jaunuolių šo­kių kolektyvas „Mainytinis“, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos šokių kolektyvas, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tradicinių kank­lių ansamb­lis, Laukuvos kul­tūros namų vidutinio am­žiaus šo­­kių kolekty­vas „Lau­­kiva“, Šila­lės Simo­no Gau­dėšiaus gim­nazijos „Et­no­kultūros stu­dija“, Zita ir Jonas Gu­dauskai, Vera Macienė bei Ri­ma Norvilienė.

Į respublikinį konkursą, kuris rengiamas liepos 6 d. Dubingiuose, vyks Šilalės kultūros centro folkloro ansamblis „Veringa“ ir tradicinių kank­lių ansamblis bei minėti pavieniai asmenys.

Ilona RAUDONIENĖ

Šilalės kultūros centro folkloro ansamblio vadovė

R. NORVILIENĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 09 birželio 2017 09:12