Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

Gegužės paskutinį šeštadienį į Lietuvos klojimo teatrų festivalį „Pri klietelis“ Kvėdarnos seniūnijos, Lembo kai­me, prie Kazimiero Jauniaus klėtelės-muziejaus, susirinko gausus būrys mėgėjiško teatro aistruolių. Čia jų pasirodymai rengiami nuo 2014 -ųjų, o iš klojimo teatrų vakarų renginys išaugo į festivalį. Šiemet surengtas jau antras respublikinis festivalis buvo skirtas Lietuvos vals­tybės atkūrimo 100-mečiui.

Šį pavasarį Lembo kaime sulaukėme net dešimt mėgėjiško teatro kolektyvų. Susirinkusiems žiūrovams savo talentą ir artistinius gebėjimus demonstravo ne tik mūsų rajono kolektyvai (kaimų bendruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras,  vadovė ir režisie­rė Danguolė Šerpetauskienė, Pajūralio laisvalaikio salės dramos kolektyvas, vad. ir rež. Alma Šimkuvienė, Bilio­nių laisvalaikio salės meno mėgėjų kolektyvas, vad. ir rež. Virginija Geštautienė, Kaltinėnų kultūros namų mėgėjų teatro kolektyvas, vad. ir rež. Neringa Eitutienė), bet ir kolektyvai iš Rietavo (vad. ir rež. Vincas Andriuška), Kupiškio raj. Noriūnų (vad. ir rež. Violeta Laucienė), Skuodo kultūros cent­ro (vad. ir rež. Gražina Ronkaitienė). Spektaklį „Amerika pirtyje“ atvežė Kelmės mažasis teatras (rež. Algimantas Armonas), Telšių raj. Nevarėnų kultūros centro teat­ras (vad. ir rež. Alvyda Kniurienė) suvaidino „Laimės kalvį“, o Plungės raj. Stalgėnų kolektyvas (vad. ir rež. Jurgita Latakienė) - komediją „Moterų reikalai“. Viso festivalio metu gerą nuotaiką palaikė Kvėdarnos kultūros namų folkloro ansamblis „Volungė“ (vad. Aldutė ir Albinas Rimkai), o žiūrovų skrandžiais rūpinosi Telšių raj. Luokės bendruomenė, pristačiusi kulinarinį paveldą ir atsivežtame malkomis kūrenamame pečiuje kepusi gardžias kaimiškas picas, bei Ligita ir Gedeminas Gedgaudai, virę kareivišką plovą. Smaližiai galėjo skanauti „Saldetos“ saldumynų.

Festivalį pasveikino ir rajono savivaldybės vadovai, įvairių įstaigų bei kolektyvų atstovai, linkėję mėgėjiško teat­ro dalyviams entuziazmo, o festivaliui – peraugti į tarptautinį.

Visi kolektyvai ir jų vadovai buvo apdovanoti specialiai pagamintais medaliais, padėkomis ir kt. dovanomis. Lėšų tam skyrė rajono savivaldybė, Kvėdarnos seniūnija ir, žinoma, rėmėjai.

Festivalis tęsėsi net dešimt valandų, tačiau nei patys artistai, nei žiūrovai nė kiek nepavargo, todėl ir laikas pralėkė labai greitai. Gerų emo­cijų kupini, pasisė­mę patirties, susiradę drau­gų, išsiskirstėme iki kitų metų, iki kito festivalio „Pri klietelis“.

Aldutė RIMKIENĖ

Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė 

Nuotr. A. RIMKAUS, Pauliaus SKURDELIO, Algimanto AMBROZOS

Atnaujinta Antradienis, 13 birželio 2017 10:10