Ekskursija po Žemaitiją

Rugpjūčio viduryje pilnas autobusas Pajūrio miestelio bendruomenės aktyvistų išsiruošė į ekskursiją po Žemaitiją. Aplankėme šaltojo karo mu­ziejų Plateliuose, kuris įsikūręs buvusiame Sovietų są­­­jun­­­gos balistinių raketų šach­­ti­niame paleidimo komp­­lekse, sužinojome apie bu­­vu­sį visiškai slaptą sovie­tų branduolinės ginkluotės or­ganizavimą bei veikimo prin­­cipus. Vėliau vykome į nuos­tabųjį Plungės dvarą, aplankėme Žemaičių dailės muziejų. Apžiūrėję Plun­gę, kelionę tęsėme į Tel­šius. Susipažinę su įstabio­mis že­maičių…

Atstovavome Šilalės kraštui

Liepos pabaigoje Čekijos sostinėje Prahoje dešimtą kartą vyko tarptautinis folkloro festivalis. Šiemet į jį buvo pakviestas ir Laukuvos vidutinio amžiaus šokių kolektyvas „Laukiva“. Festivalyje dalyvavo 68 kolektyvai iš 24 pasaulio šalių. Lietuvai atstovavome tik mes. Surengėme du koncertus, dalyvavome vakaronėje su kitų šalių kolektyvais. Labai džiaugiamės, kad mūsų gidas kalbėjo lietuviškai ir parodė gražiausias Prahos vietas: vaikščiojome po senamiestį, plaukėme…

Būties vieta – Girdiškė

Girdiškės parapijoje nuaidėjo palaimintosios Mergelės Marijos Snieginės atlaidai. Ką jie ir Girdiškė reiškia vietiniams Vitai ir Edmundui, vilnietei Ievai? „Nuo mažens Snieginės atlaidai asocijuojasi su bažnyčios grindų plovimu, puošimu, dvasiniu pakylėjimu“, - sako Vita. „Man tai visų pirma atlaidai“, - teigia Edmundas. Vilnietei Ievai Girdiškė - giminių, kilmės kraštas. Nuo senų laikų į atlaidus žmonės suvažiuodavo su arkliais, atlikdavo bažnytines…

Kultūros sritis pasipildė naujais profesionalais

Neseniai Klaipėdos universiteto magistrantūros tary­boje teatrologijos magistro laipsnį puikiai apgynė pen­ki absolventai. Tarp jų – ir Laukuvos Norberto Vė­liaus gimnazijos lituanistė Lina Petkuvienė bei Antanas Ivins­kis, Žemaitijos vyskupystės muziejaus direktorius. Mokytoja L.Petkuvienė, dirb­dama su mokyklos teatru, sa­vo patirtį, paremtą eksperimentiniais tyrimais, įtaigiai bei motyvuotai išdėstė analitiniame darbe „Mokyklinio teat­ro vaidmuo ugdymo kontekste“. Varnių istoriko A.Ivinskio darbo svarbą ir vertę didina…

„Kukutis“ išmokė mylėti dainą

Mums, upyniškiams, labai smagu prisiminti gegužės pabaigoje įspūdingai pa­mi­nėtus net tris Upynos mo­kyklos jubiliejus. 60-ies laidų abiturientams buvo gera susitikti su buvusiais draugais bei mokytojais. Miniatiūromis plaukė 105 metų istorija, prisiminimai, šokiai ir dainos. O labiausiai šventės dalyviai sujudo, kai buvo atverstas etnografinio ansamb­lio „Kukutis“ puslapis. Iš vi­sų salės kertelių į sceną kilo solidūs vyrai ir moterys. Dainai nesvarbu, kas…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą