Teroras naudingas Putinui

Terorizmas niekada nėra pateisi­namas. Beprasmė žmonių žūtis vi­suo­tinai smerkiama. Teroristai tu­ri gauti tai, ko nusipelnė. Tačiau bet koks išpuolis netrukus aplim­pa ver­sijomis, detalizavimu, prog­no­­zė­mis. Šaltas protas susi­mai­šo su emocijomis, argumentai – su spė­lio­nė­mis, politika – su ideo­lo­gi­nė­mis spekuliacijomis. Teroristų ataka prieš pamaskvės koncertų rūmuose susirinkusius kelis tūkstančius žmonių taip pat apaugo įvairiais svarstymais. Kaip ir buvo manyta, Kremlius suskubo pasinaudoti…

Stiprus vadas ir demokratijos grimasos

Yra stiprių ir silpnų šalių. Galingos valstybės turi didžiulę įtaką, kuri juntama beveik visuose pasaulio kampeliuose, žmonės taip pat jaučia jų priimamų sprendimų poveikį. Silpnosios šalys dažnai yra ignoruojamos pasaulinėje arenoje ir stengiasi apginti savo ekonominius bei saugu­mo interesus. O kas daro šalį stiprią ir kokie veiksniai lemia tautos stiprybę? Robertas DARGIS, verslininkas Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 21

Arklių brastoje nekeičia?

Prezidentas Gitanas Nausėda bu­vo teisus: Vyriausybę krečia emocinio nestabilumo drugys. Žinynai aiškina, kad emocinis nestabilu­mas – psichologinė žmogaus bū­se­na, kuriai būdingas lengvas pe­rė­­ji­mas į kraštutinumus, greiti ir daž­ni emo­cijų pasikeitimai. Šį kartą toks apibū­dinimas taikytas ne konk­re­čiam žmogui (nors dažnas supranta, jog būtent Premjerei Ingridai Ši­mo­ny­tei), o visam ministrų kabinetui. Ūmaus krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko atsistatydinimo priežastys dar bus…

Ar NATO kariaus Ukrainoje?

Praėjusią savaitę mūsų regione daug kas nutiko. Jau vien išvar­dy­ti visus įvykius užimtų ištisą laik­raščio puslapį. Na, nebent pagrindi­nius. Senosiose Maskvos kapinėse palaidotas aktyvus Putino oponentas Aleksejus Navalnas, dvi savaites po mirties Kremliui kėlęs nemažai rūpesčio, ar neprasidės masiniai protestai kaip 2011 m. Bolotnaja aikštėje Maskvoje. Savo metinėje kalboje Putinas pažėrė nepagrįstų pažadų Rusijos gyventojams, o kartu Vakarams vėl pagrasino…

Nežmoniškas Putino veidas

Prieš dvejus metus, kai tik vasario 24-osios rytui švintant Rusijos ordos peržengė Ukrainos sieną, ra­šiau: „Ašaromis apsipylęs penkerių me­tų vaikutis, su mama lindintis metro tunelyje, virpančiu balseliu į TV kamerą sako, kad jį gąsdina bum-bum, jam baisu, karas yra blo­gai... Ir tai – ne propaganda, nes siaubingas Rusijos karas, pradėtas prieš slavų ir tikėjimo brolius, negali palikti nie­ko abejingo. Putinas…

Autokratai ima viršų

Praėjusią savaitę apžvalgininkui, ketinančiam komentuoti svarbiau­sius įvykius, neliko pasirinkimo: Pu­tino režimas pašalino dar vieną ne­­­palankų varžovą – vos 47-erių Alek­sėjų Navalną. Lemiamas pa­si­ruo­šimo etapas apgalvotas iš anksto: oponentas ir Kremliaus bei Pu­ti­no kritikas buvo išgabentas į ato­­kią ko­loniją „Poliarinis vil­kas“ šiau­ri­nia­me Jamalo Nen­cų auto­no­minės apy­gardos rajone, kad kaip B. Nemco­vui prie Krem­liaus ne­išdygtų vi­siems akis ba­dan­čių pa­ger­bimo vietų. Pašalinimo technologija…

Rotacijos ir manipuliacijos

Praėjusią savaitę mūsų mintis, nuojautas ir baimes apėmė du įvy­kiai: pagaliau pasibaigusi Ukrai­nos vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno atleidimo epopėja ir „feikinis“ Putino interviu JAV žurnalistui Tuckeriui Carlsonui. Kai vasario 8-osios vakarą Volodymyras Zelenskis paskelbė atleidžiantis gink­luotųjų pajėgų vadą, lengviau atsikvėpėme: pagaliau baigsis kalbos apie politikų nesantaiką, kariuomenėje kylantį nepasitenkinimą ar net naują Maidaną. Buvo skelbiami ir apklausų rezultatai:…

Kam Amerika renčia sienas?

Pozityvios prognozės pasitvirti­no: Europos Sąjunga įveikė Vengri­jos premjero Viktoro Orbano pasi­priešinimą ir balsavo už 50 milijardų eurų paramos skyrimą Ukrainai ket­veriems metams su metinėmis atas­kaitomis bei išsamia analize po dvejų metų, kaip ši parama naudo­jama. 33 mlrd. iš jos bus suteikti pa­skolų forma, o 17 mlrd. – neatly­gintina parama. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 10

Rusija kažkada norėjo įstoti į NATO...

Pilkasis pošventinis laikotarpis dau­gelį įspraudžia į depresiją, kai kam atsiranda itin pavojingų panikos prie­puolių, nerimo, nereikalingos įtampos. Ir tuomet žmogaus jokiais argumentais neįtikinsi, kad ne vis­kas taip jau blogai: karo dar nė­ra, žemdirbiai savo triukšminga pro­testo akcija Vilniuje turbūt šį tą iš­kovojo, kainos, kaip guodžia statistika, menksta, šviesos metas ilgėja, tad kiniškas ugninis Drakonas ne toks jau ir baisus… Česlovas…

Kodėl mums toli iki suomių ar latvių?

Nuo Helsinkio iki Varšuvos, ma­tuojant automobilių kelius, yra dau­giau kaip tūkstantis kilometrų. Trijų Baltijos šalių sienos su Rusija ilgis – beveik 900 km, o jeigu pridėtume Latvijos ir Lietuvos sieną su Balta­rusija, ji prailgėtų dar maždaug tiek. Gi NATO nare tapusi Suomija turi net 1340 km sieną su Rusija. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą