Valdininkai mėgsta keliauti?

Nuo dabartinės kadencijos pra­džios dar nepraėjo nė 100 dienų, tačiau pirmieji naujos valdžios po­mėgiai jau ryškėja – politikai pa­mė­go keliones į užsienį, nors išvykos, kuriose dalyvauja ir savivaldybės admi­nistracijos darbuotojai, rajono biu­­džetui kainuoja ne­­ma­žai. Be to, ryškėja ir dar viena dabartinių val­­­dininkų silpnybė: prieš rinki­mus ža­dėję dirbti viešai ir skaidriai, savi­valdybės klerkai viešumo sten­gia­si iš­vengti ir gyventojų apie sa­vo keliones neinformuoja. 

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 60