Tuštėjantys kabinetai naujųjų vadovų negąsdina

Nuo naujos kadencijos pradžios praėjo vos daugiau nei 100 dienų, tačiau jų užteko išryškėti nuostabą keliančioms tendencijoms. Savivaldybės administraciją vienas po ki­to palieka valstybės tarnautojai ir įstaigų vadovai. Apie priežastis garsiai nekalbama, bet faktas, kai iš­einantiems iš darbo dosniai dalijamos išeitinės kompensacijos, leidžia įtarti, jog naujoji valdžia yra linkusi dirbti su „sa­vais“.

Daiva BARTKIENĖ

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 62