Į Pajūrį buvo susirinkę visos šalies seniūnai

Praėjusį penktadienį Pa­jū­ryje vasaros šventę-sąs­krydį surengė Lietuvos sa­vi­val­dy­bių asociacija. Iš vi­sos Lietuvos su­va­žiavę se­niūnai bendravo su Seimo nariais, Vidaus reikalų mi­nisterijos (VRM), „Ke­­lių priežiūros“, savivaldybių vadovais, pa­ger­bė labiau­siai nusipelniusius seniū­nus, da­li­josi patirtimi bei problemomis.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 62