Bendruomenių šventėms ir kelionėms – savivaldybės parama

Gegužės pradžioje Šilalės savi­val­dybės administracijos direktorius Andrius Jančauskas pasirašė įsakymą, kuriuo Šilalės rajono se­niūnijų bendruomenėms išdalijo so­lidžią sumą su tikslu stiprin­ti bend­ruomeninę veiklą. Už šias lė­šas jos, kaip nurodoma, dau­giau­siai organizuos šventes, vyks į keliones.

Bijotų bendruomenės projektui „Prisidėjimas prie „Bijotų dvaro festivalio“ (pakylos, garso ir apšvietimo nuoma)“ įgyvendinti 2024 m. III ketvirtyje numatyta 770 eurų, Bilionių kaimo bend­ruomenė projektui „Pažinkime gimtąjį kraštą“ (išvykos išlaidoms apmokėti) gavo 617 Eur, o Didkiemio kaimo bendruomenė projektui „Didkiemiui – 463“ (koncertui) – 578 Eur. 

Iždonų kaimo bendruomenės projektas „Iždonų kaimo bendruomenės narių ir gyventojų aplinkos kokybės gerinimas“ (apmokėti už prekes) sulaukė 1139 Eur paramos, kaimų bendruomenei „Saulietekis“ Kvėdarnos seniūnijos padėkos vakarui „Iš širdies į širdį“ atseikėta 1447 Eur.

Asociacija „Laukuviečiai“ projektui „Visi kartu mes galime daug“ gavo 800 Eur, o Laukuvos miestelio bendruomenė švietėjiškai kelionei į sostinę – 547 Eur. Jomantų kaimo bendruomenės patalpų remontui (prekėms) numatyta apie 268 Eur, tiek pat skirta ir Visdžiaugų kaimo bendruomenės projektui „Susėskim po darbų“.

Žvingių kaimo bendruomenė įsikū­rimo 20-mečiui paminėti gavo per 537 Eur, Palentinio kaimo bendruomenė pažintinei ekskursijai į Telšius – 576 Eur. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai, Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai ir Šilalės „Bočiams“ kelionėms bei šventėms atiteko po daugiau nei 665 Eur. Po 464 Eur paramos sulaukė Balsių kaimo bendruomenė „Paneruotis“ pažintinei kelionei laivu į Nidą ir Bytlaukio „pasibuvimas kartu“. Tokia pat suma skirta ir Jucaičių kaimo bend­ruomenės numatytai Joninių šventei.

Tenenių bendruomenė vaikų žaidimo aikštelę galės papildyti daiktais, įsigytais už 634 Eur.

Drobūkščių kaimo bendruomenė, taip pat nevotiškiai ir traksėdiškiai rengs šventes, prie kurių savivaldybė prisideda po 348 Eur.

Varsėdžių kaimo bendruomenės sumanymui Šv. Roko koplytstulpiui Varsėdžių bažnyčios šventoriuje įrengti skirta 483 Eur, o asociacijai „Žadeikių sūkurys“ Žolinių šventei surengti atiteko 716 Eur parama.

„Šilalės artojo“ inform.

Atnaujinta Antradienis, 21 gegužės 2024 08:17