Šilališkė atsipalaidavo: net vaiką pamiršo

Vasaros sostinė Palanga pramogauti kviečia įvairiai atsipalaidavimą suprantančius žmones. Kaip nebūtų gaila, dažnas lietuvaitis laisvalaikio neįsivaizduoja be alkoholio, o jo padauginę žmonės pamiršta savo pareigas. Palangos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai sako, kad vasara jiems – įtempto darbo bei nerimo laikotarpis. O neretai tenka rūpintis ir kitų rajonų vaikais. Tai, ką pamatė žurnalistai, tikrai sukrečia.

Vaiką paliko likimo valiai

Prieš pusantros savaitės į lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vai­kų socialinį globos skyrių buvo pristatyta trimetė Smiltė (var­das – pakeistas). Mergaitė su mama į Palangą atvažiavo birželio 16-ąją, apie pietus, apsistojo pas privatininkus. Čia laiminga istorija ir baigiasi. Paguldžiusi vaiką popietės poilsio, 32-ejų Jolanta L. dingo lyg skradžiai žemės.

„Mama, aš esu ne kokia: išgėrusi ir kažko apsiėdusi. Atvažiuok, pasiimk Smiltę, nes­ gali iš manęs atimti bei nusiųsti į vaikų namus. Jos man tikrai neatiduos. Viskas“, - rymodama prie Palangos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos stalo te­lefonu kalbėjo iš Šilalės leng­vuoju automobiliu į kurortą atvykusi viešnia.

Vaiko teisių apsaugos sky­riaus vedėja Emilija La­pė­nienė pasakojo, jog moteris atsirado netikėtai, kai policija ir jos vadovaujamo skyriaus specialistė Rusana Ulskienė jau tvarkė mergaitės paėmimą.

„Į policijos pareigūnus kreipėsi buto, kuriame apsistojo šilališkė, šeimininkai. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai. Paaiškėjo, jog vaikas vienas ir nevalgęs praleido ne tik visą dieną, bet ir naktį. Žinoma, mergaitė išsigando, pamačiusi, kad mamos nėra, ir, išaušus rytui, verkė, - trumpai situa­ciją nusakė E.Lapėnie­nė. - Šeimininkai vaiką pamaiti­no, nuramino, o policijos pareigūnai iškvietė mus, jog pa­sirūpintume be priežiūros li­kusia mažamete“.

Vaiko teisių apsaugos spe­cialistės sako nežinančios, kaip ir iš kur parsirado mergaitę palikusi motina, tačiau buvo akivaizdu, kad ji yra neblaivi. Policijos pareigūnai patikrino moters girtumą – į alkotesterį ji įpūtė daugiau nei dvi promiles alkoholio.

Bėgo nuo problemų. Turės jų dar daugiau

„Bėgau nuo savų problemų­, apie dukrą nepagalvojau, - aiškinosi aplinkoje nesiorien­tuojanti smulkaus kūno sudėjimo moteris. - Iš Šilalės atsivežiau brendžio, išgėriau gal tris stiklelius, dar butelį alaus. Kaip man, tai - daugoka. Ypač, kad nebuvau valgiusi gal penkias paras“.

Jolantos L. teigimu, iš Ši­lalės rajono, Beržės kaimo, kur gyvena, į pajūrį ji vežėsi nepilną alkoholio butelį, pinigų su savimi taip pat daug neturėjo. Tačiau užmigdžiusi duk­rą ir nutarusi nueiti į Jono Basanavičiaus gatvę. Bare prie jos prisėdę du nepažįstami vyrai, o kas nutiko toliau, nebeprisimena: nei kur buvo, nei ką veikė.

„Narkotikų aš nevartoju, bet­ nesu tikra, ar ko nors ne­vartojau šiąnakt – baisiai džiūs­­ta burna. Toks atvejis ma­no gyvenime yra pirmas. Juk turiu darbą, esu dirbusi ir užsienyje. Ir dabar, vos išsiblaivysiu, išsikapanosiu, išvažiuosiu su dukra į užsienį. Susitvarkysiu, – savo vaizduotės vizijomis dalijosi 32-ejų šilališkė. – Ko atvažiavau į Palangą? Galvojau, atsipalaiduosiu“.

Jolanta L. labiausiai  išgyveno dėl vieno – kad Palangos vaiko teisių apsaugos skyrius neinformuotų Šilalės rajono specialistų. Mat, nors ir apgirtusi, šilališkė suprato, jog dėl šitokio „atsipalaidavimo“ gali iškilti rūpesčių.

Vaikas – į vaikų namus, motina – į gatvę

Trimetė Smiltė, kol buvo žmonių apsuptyje, o svarbiausia – šalia brangiausio žmogaus mamos, buvo guvi ir linksma. Paklausta, kiek jai metų, mažoji bematant atkišo tris pirščiukus ir tarsi susigėdusi nubėgo glaustis prie mamos. Motinai, deja, vaikas, buvo lyg nereikalingas daiktas. Ji užsimanė parūkyti. Savivaldybės darbuotojos viešniai paaiškino, jog rūkyti viduje negalima, teks išeiti į lauką.

„Be to, dar truputį pabūkite su dukra, pasidžiaukite. Juk matote, kad vaikas nori būti kartu su jumis, o netrukus teks išsiskirti. Vaiko mes jums tikrai neatiduosime, paren­gėme do­kumen­tus ir už kelių minučių iš­­­­­ve­žame į vaikų so­cialinį glo­­bos skyrių, - aiškino­ R.Uls­kie­nė. - To­kia šauni mer­gaitė. Kai nu­­va­žiavau jos paim­ti, pati ėmė rinktis daiktus, krau­tis mantą į krep­šį“.

Jolanta L. pritarė specialis­tei – abu jos vaikai esantys sa­varankiški, bet rei­kalavo išleisti parūky­ti. Iš­gir­dusi nei­giamą­ at­­­sakymą, mo­te­ris Vaiko tei­sių apsaugos sky­­­­­­riaus vedėjai E.Lapėnienei pasiūlė eiti į gat­vę kartu: „Pa­stovėsit greta, kol aš parūkysiu“.

Sprendimas atėjo savaime: R.Ulskienė su mažąja kliente bei jos asmens byla pasuko laukujų durų link. Motinai beliko pėdinti iš paskos.

Vaikas patyrė dar vieną stresą

Nuvežta į vaikų darželį „Ąžuo­liukas“, mergaitė nenorėjo likti viena. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos vylėsi, kad Smiltei neteks ilgai būti svetimoje aplinkoje.

„Vaikui šis įvykis sukėlė daug streso. Nekalbu apie mergytės išgyvenimus, patirtus svetimoje vietoje, kol mama pramogavo. Dar vieną stresą mažoji išgyveno tuomet, kai suprato, kad ją vėl palieka. Iš išgąsčio ji net įkando mūsų darbuotojai į ranką, – pasakojo E.Lapėnienė. – Pavyko susisiekti su Šilalės rajono Palentinio seniūnijos socialine darbuotoja. Ji paaiškino, jog ši moteris nėra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Bent jau iki šiol nebuvo žinoma, kad turi problemų. Jos tėvai, kurie augina dešimtmetį Jolantos sūnų, yra tvarkingi žmonės. Specialistė iš Šilalės garantavo, kad jie tikrai įvykdys pažadą ir kuo greičiau atvyks pasiimti anūkės iš Palangos“.

Vasarą – darbymetis

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja E.Lapėnienė sakė, jog tokie įvykiai jos vadovaujamame skyriuje (dirba tik trys darbuotojos) – jokia naujiena.

„Mes jau susitaikėme: žiemą rūpinamės tik palangiškiais, o vasarą – ir savais, ir visos Lietuvos vaikais. Jokių papildomų pajėgų karštuoju laikotarpiu mums niekas neskiria. Juk nesame policijos pareigūnai, atstovaujame savivaldybės administracijai. Tačiau pasirūpinti vaikais, nesvarbu, iš kurio šalies pak­raščio į pajūrį jie būtų atvykę, privalome. Negalime palikti nepilnamečio likimo valiai, stengiamės užbėgti nelaimėms už akių, – tikino E.Lapėnienė. – Tad būna, kad policija skambi­na ir nakties metu“.

Pasak E.Lapėnienės, trejų me­­tų dukrą likimo valiai palikusi Jolanta L. neišvengs ne tik Vai­­ko teisių apsaugos skyriaus spe­cia­listų dėmesio - jai teks atsakyti ir administracine tvarka už girto pasirodymą viešoje vietoje.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

„Vakarinė Palanga“

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 05 liepos 2016 08:25