Rūpesčiai dėl vilties teikiančio tako

„Šilalės artojui“ paskambinusi Grasilda Albina Ežers­kienė iš Laukuvos skundėsi nelengva dalia. Nei jos, nei vyro Jono likimas nepagailėjo – abu turi judėjimo negalią. Mo­teriai jau antrą kartą toje pačioje vietoje lūžo koja, o sutuoktiniui kone prieš dvejus metus dėl ligos viena buvo operuota ir amputuota. Neseniai Jonas gavo protezą, tačiau juo naudotis negali, nes trina, todėl teks jį pakoreguoti.

Šeimos gydytojai pasirūpinus, Ežerskiams skirta valstybės parama, ir kieme, nuo laiptelių į namus, bus įrengtas trinkelėmis klotas takas į gatvę. Tačiau G.A.Ežers­kienė apgailestauja, kad jis eis tik iki vartų, o toliau, apie porą metrų, jokio išvažiavimo nenumatyta.

Ežerskių sodyboje lankėmės praėjusią savaitę. Du vyriškiai (nepanorę prisistatyti), tvirtinantys, kad tokiems darbams atlikti turi išsipirkę patentus ir dirba pagal sutartį su rajono savivaldybe (jų teigimu - ne pirmą kartą), tiesė takelį nuo išėjimo iš namo iki vartų. Vienas iš jų paaiškino, kad numatyta įrengti 23 kv. m ploto taką.

takas

„Tako plotis neįgaliesiems yra privalomas pusant­ro met­ro, ir šio standarto mes laikomės. Esame atlikę ne vieną tokį darbą ir žinome, jog projektai, kuriuos užsa­ko sa­vivaldy­bė, o lėšų jiems skiriama ir iš Europos Są­jun­gos fondų, ypač kontroliuojami. Yra skir­ta 23 kv.m trinkelių, sudė­si­­me visas. Kol kas ne­skaičiavome, bet jei jų liks, suklosime ir už vartų, o iki asfalto papilsi­me žvyro. Ži­noma, jei trinkelių liktų, galėtume jas pakloti iki pat gat­vės. Tačiau reikia nepamiršti, kad žiemą, ją valant, trinkeles buldozeris gali išversti“, - sakė meist­ras. 

Kadangi pačios šei­mi­nin­kės namuose ne­ra­dome, už ją kalbėjo Jo­nas. Jis teigė, jog pusantro metro pločio takas nėra toks jau būtinas, jis galėtų būti ir siauresnis, bet ilgesnis. Svarbiausia, kad būtų sunau­dotos visos skirtos medžiagos. 

„Kartais garbaus amžiaus žmonės mano, jog mes, atlikdami darbus, galime nepaisyti projekto ir padaryti taip, kaip pageidauja jie. Bet neturime tokios teisės. Pakentėkite keletą dienų, ir viską pamatysite patys. Dirbsime taip, kad nei žmonėms nepridarytume nepa­to­gumų, nei užsako­vams rei­kėtų ką nors keisti“, - aiškino meistrai. 

„Iš tiesų vyrams dėl darbo jokių priekaištų neturiu. Jie pažadėjo tarpą tarp trinkelėmis kloto tako pabaigos ir gat­vės asfalto už­pilti betono skiediniu. Juo užpildys ir visus tarpus. Tačiau dabar mūsų kieme - baisi netvarka. Reikės ir papildomai že­mių jam su­sitvarkyti. Teks pakel­ti vartelius, o gal net visai išimti, kad vyras galėtų išvažiuoti vežimėliu į gat­vę. Kas visa tai padarys, ne­įsivaizduoju. Dukros gy­ve­na toli: vie­­na - Ame­ri­ko­je, kita - Kau­­­ne. Ir toji retai būna Lie­­­tuvoje, daugiau komandiruotėse užsieny­je“, - telefonu rū­­­pesčiais dali­josi G.A.Ežers­­­kienė.  

Belieka tikėti, jog projektas yra parengtas taip, kad 23 kv.m trinkelių visiškai užteks tvarkingai įrengti taką, o meistrai tai padarys nepriekaištingai. Šiuo metu abu Ežerskiai be vežimėlio sunkiai apsieina. Moteris dar turi vilties, kad jos koja sugis, ir juodu su vyru galės išvažiuoti iš namų. Tačiau, jos nuomone, viena iš pagrindinių miestelio Sodų gatvė visiškai netinka pėstiesiems, o tuo labiau važiuoti neįgaliojo vežimėliu. Moteris teigė, kad nors gatvė asfaltuota neseniai, tačiau ja „pravažiuojantys ponai“ (valdininkai, vykstantys į Kelpšaičių parką – A.B.) apie žmo­nes visiškai nepagalvojo. Jei jau negalėjo nutiesti šaligatvio, tai bent šalikelę reikėjo užpilti ne skalda, o žvyru. Eiti, kai pro šalį lekia automobiliai, yra nesaugu – akmenėliai gali rimtai sužaloti, be to, jie nuskrieja ir į gyventojų sklypus. 

Rūpesčių Ežers­kiams kelia ir pakelių šienavimas. G.A.Ežers­kienės supratimu, jas turėtų nušienauti kelininkai ar seniūnija. Jauniems bei sveikiems šitoks darbas gal ir nesudaro sunkumų, o pagyvenusiems neįgaliems tai neįveikiama. 

„Nėra net ko pasamdyti tokiam darbui“, - guodėsi moteris. 

Ežerskių svajonė išvažiuoti į gatvę galbūt greitai išsipildys. Tačiau ramybės neduoda kitos mintys: ar bus saugu ir kada seni, ligoti žmonės bus atleisti nuo prievolės šienauti pakeles, kuri visiškai jiems nepriklauso.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 12 liepos 2016 09:16