Nepakantumą griovėjams parodykime visi

Rugsėjo 9 d. „Šilalės artojuje“ išspausdinus repliką „Vieni stato, kiti griauna“ apie sulaužytus suoliukus prie Lokystos upės, redakcijoje netilo telefonai. Žmonės piktinosi vandalų išpuoliu ir sakė, kad tokiems metas skelbti karą: negi keletas nebrendylų turi teisę visiems doriems piliečiams diktuoti savo sąlygas? „Ši­lalės artojas“ sulaukė ir Gintarės B. laiško, kuriame mer­gina išsako savo nuomonę.

„Gerbiama „Šilalės artojo“ redakcija, norėčiau pareikšti keletą minčių dėl publikacijos apie suniokotą suolelį poilsio zonoje prie Lokystos. Šiame gražiame Šilalės miesto kampelyje, šlaitais palei upę malonu pasivaikščioti visais metų laikais. Pavasarį džiugina atbundanti gamta, vasarą galima pasimėgauti saulės voniomis, rudenį - paskutiniais jos spinduliais. Na, o žiemą tuos kalnelius slidėmis bei rog­utėmis išbando daugybė vaikų. Upės čiurlenimas, gam­tos tykuma padeda atsipalaiduoti nuo kasdienių darbų rutinos, leidžia pakvėpuoti grynu oru.

Tačiau ten apsilankius (ypač gražesniu laiku), nuo­tai­ką daž­nai sugadina pakrūmė­se gulinėjantys girtuok­liai, triukš­maujantys, besikeikian­tys ap­svaigę paaugliai. Pastarieji po ulionių palieka krūvas šiukšlių bei stik­lo duženų. Tokie lankytojai savo įtūžį galėjo išlieti ir sulaužydami neseniai „Ecoservice“ įmonės įrengtus suolelius.

Manyčiau, kad į šią šilališkių poilsio zoną daugiau dėmesio turėtų atkreipti teisėtvarkos pareigūnai. Dažnesnis jų apsilankymas sudrausmintų chuliganiškai besielgian­čius žmones.

Žinoma, atsakomybę už savo nepilnamečius vaikus turėtų prisiimti ir tėvai. Pirmiausia jiems privalu žinoti, kur, su kuo būna bei ką veikia jų atžalos“, - rašo mergina.

Nepakantumas tokioms mū­sų gyvenimo piktžaizdėms rodo piliečių sąmoningu­mą. Tad jeigu visi dažniau nepraeitume abejingai pro pyp­lį, laužantį šakas, mėtantį saldainių popierėlius, spjaudan­tį kur papuola saulėgrąžų lukštus ar kojomis trypiantį poilsiui kiemuose pastatytus suoliukus, gal padėtume jo sąmonėje išsiugdyti pagarbą aplinkiniams žmonėms, atsakomybę už visų bendrą turtą, aplinkos švarą.

Kviečiame „Šilalės artojo“ skaitytojus nelikti abejingiems visokioms negerovėms bei išsakyti savo pilietinę poziciją laik­raštyje.

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 27 rugsėjo 2016 10:04