Nelaimė Beržėje: gyvuliai krenta kaip lapai

„Reikia skubios pagalbos. Jau trečia savaitė Beržės kaime, Palentinio seniūnijoje,  yra sudaužomi šiemetiniai veršeliai. Sumušami iki nugaišimo. Daužomi gyvūnai taip stipriai, kad net mėsa nuo kaulų atšoka. Iš viso jau užmušta apie 10 veršelių. Ir neatrodo, kad smurtautojas liausis.

Kas tai daro? Keletas žmonių apie įvykį pranešė policijai, o policija siūlo vežti gyvulius į ekspertizę. Ir viskas. Daugiau - jokios pagalbos.

Kas galėtų apsaugoti gyvūnus ir surasti sadistą? Juk sveiko proto žmogus taip nedarytų. Būna, kaimynai pasipyksta, kaip ir visur. Bet kad kerštautų kas nors, nemanome. Norime pranešti apie tai visam rajonui, gal kur kitur buvo panaši situacija, gal rastas nusikaltėlis? Už tokį elgesį jam pačiam reikėtų rankas...“

Štai toks laiškas atėjo į „Ši­lalės artojo“ redakcijos elekt­roninį paštą. Nors jo niekas nepasirašė, buvo sunku patikėti tuo, kas jame rašoma, bet ir neatrodė, jog tai galėtų būti pokštas. Todėl nusprendėme pasiaiškinti, kas iš tiesų dedasi Beržėje. Gal seniūnijoje kas nors žinoma apie tokį įvykį?

Palentinio seniūnė Miglė Z­y­bartienė patvirtino apie tai esanti informuota. Tačiau ji labai abejojo, kad gyvuliai krenta nuo žmogaus rankos.

- Po kaimą sklando visokių kalbų, bet aš nemanau, jog koks žmogus galėtų ganyklose užmušti tiek gyvulių. Ir kuo jis tai padarė? Kuolu? Įsivaizduokite, kad ganykloje jis paveja stiprų bulių ir pagaliu jį užmuša! Neįmanoma! Greičiausiai tai kokia nors liga, - sakė seniūnė.

Ji patarė pasikalbėti su kaimo žmonėmis, pirmiausia - su tais, kuriems krito daugiausiai gyvulių. O daugiausiai jų neteko Mikučiai.

- Krito trys buliukai, ketvirtą pribaigėme, kad nesikankin­tų, - sakė Andrius Mikutis. - Iš vakaro atrodė sveiki, o kitą dieną jau negyvi. Vienas dar laikėsi, bet nebepavilko kojų. Jie atrodė kaip sumušti.

Žmogaus rankų darbas? Mi­kučiai tuo labai abejoja.

- Jeigu šita nelaimė būtų atsitikusi tik mums, galėtu­me taip galvoti, - pasakojo  A. Mikutis. - Pirmoji versija kaip tik tokia ir buvo. O iš Laukuvos iškviestas veterinarijos gydytojas Albinas Venckus ją kaip ir patvirtino. Jis atliko skrodimą bei konstatavo, kad gyvulio kūnas nusėtas kraujosruvomis. Štai skrodimo aktas: „kraujosruvos, laboratorinių tyrimų neatlikta“. Neparašyta, kad gyvulys užmuštas, bet nuo ko tos kraujosruvos bus?

Tačiau po kelių dienų ši versija išsisklaidė kaip dūmas. Buliai krito vienam, antram kaimynui, nugaišo kelių metų karvė. Ir ant visų galvijų – tokios pat kraujosruvos. Tada jau niekas nebetikėjo, kad tai galėtų būti kokio pakvaišėlio darbas.

- Blogiausia, jog esame nežinioje, - sakė  A. Mikutis. - Jeigu tai kokia epidemija, kaip nuo jos apsiginti? Jei kokia virusinė liga, tai kaip gydyti? Ar tai tikrai liga? Iš veterinarijos gydytojo atlikto skrodimo mums nebuvo jokios naudos. Prapjovęs kumpį, aš ir pats matau, kad ten kraujosruvos. Ir kas iš to?

Mikučių šeima svarstė dar vieną versiją: gal gyvuliai nunuodyti? Arba nusinuodiję? Jie sako girdėjo, jog iš lėktuvo buvo mėtomos kapsulės su vakcina nuo pasiutligės ar dar nuo kažkokios ligos. Ta vakcina esanti labai nuodinga. Galbūt gyvuliai aptiko ir suėdė?

Mikučių kaimynas Ričardas Juškevičius nusprendė kreiptis į specialistus. Telšiuose susirado veterinarijos laboratoriją, nuvežė jai padvėsusio gyvulio mėginius.

- Gal tyrimai parodys, kas tai per liga? Gal kas pasakys, kaip ją gydyti? - prieš porą savaičių vylėsi R. Juškevičius. - Žinote, man visa tai atrodo labai keistai. Žmonėms masiškai krenta gyvuliai, prasidėjo kažkokia epidemija, bet niekas negali pasakyti, kas tai yra. Nėra tarnybų, kurioms rūpėtų tokie reikalai?

Logiškai galvojant, tai turėtų rūpėti veterinarijos gydytojui, į kurį žmonės ir kreipėsi pagalbos. Negi jis tikrai galvoja, kad tiek gyvulių kas nors galėjo užmušti?

Pasirodo, veterinarijos gydytojas A. Venckus taip nebegalvoja. Kaip jis aiškino „Šilalės artojui“, anksčiau jį esą suklaidinę patys žmonės, o dabar jis manąs, jog tai liga. Pasak veterinaro, neva labai panašiomis aplinkybėmis krito keletas gyvulių Laukuvos seniūnijos Buciškės kaime, ūki­ninkas mėginius nuvežė į laboratoriją Kaune, iš ten ga­vo atsakymą, kad tai esąs bakterinis užkratas.

- Aš jums nepasakysiu tos bakterijos morfologijos, bet nuo jos padeda antibiotikai. Ūkininkai turi stebėti savo gyvulius, leisti antibiotikus, - paaiškino veterinarijos gydytojas.

Antibiotikus? Kokius, kiek? Beržės kaime ūkininkams ma­siškai krenta gyvuliai, žmo­nės nežinioje, svarsto, ar tai kokie nuodai, ar kokia liga, vie­nas dar laukia veterinarijos laboratorijos atsakymo, o veterinarijos specialistas tvirtina žinąs atsakymą ir pasakoja žurnalistui, jog padėtų paprasčiausi antibiotikai... Ar ta istorija neatrodo truputėlį keista?

Kitą dieną po pokalbio telefonu paskambinęs gydytojas paprašė parodyti, ką parašysiu. Na, kad „neprirašyčiau vėjų...“ O žmonėms neva viskas paaiškinta, jie atseit žiną, kaip kovoti su ta liga.

Negi tikrai?.. Jau paaiškinta? Vėl važiuoju į Beržę.

- Taip, kitą dieną po redakcijos apsilankymo tikrai buvo atvažiavęs A. Venckus, sukvietė pas Česlovą Rubavičių žmones, pasakė tos ligos pavadinimą. Pareiškė, kad ją reikia gydyti antibiotikais, - „Šilalės artojui“ patvirtino R. Juškevičius. - Atsakymą iš Telšių laboratorijos gavau, bet ten neparašyta, kokia tai liga. Tik tiek, kad bakterinis užkratas... Kai nuvežiau mėginius, iš laboratorijos skambino, klausė mūsų veterinarijos gydytojo telefono numerio. Nežinau, ką jie kalbėjosi, bet tikriausiai nusprendė, jog tai toks pat atvejis, kaip ir Buciškėje...

- Taip, A. Venckus buvo atvykęs, sukvietė pas mus žmones, - sakė Č. Rubavičius, kuriam irgi krito keli gyvuliai. - Pasakė ligos pavadinimą. Turime užsirašę - klostridijozė. Gydoma antibiotikais. Atsirado aiškumas, bet... Žmo­nėms ir toliau dvesia gyvu­liai. Ne taip masiškai, kaip anksčiau, bet vis tiek. Man atrodo, nukentės visa Beržė. Didžiuliai nuostoliai.

Gyvuliai krenta toliau? Ne­padeda antibiotikai? Anti­bio­tikai, ūkininko nuomone, galbūt padėtų, tačiau juos reikia suleisti. Štai kur bėda!

- Būtų gerai, jeigu gydytojai dar ir gydytų, - kalbėjo Č. Rubavičius. - Lengva pasakyti: suleisk antibiotikų. Tik­riausiai žinote, kaip sulaukėja buliai, per vasarą būdami ganyklose? Jie atpranta nuo žmogaus, bėga nuo jo kaip miško žvėrys. Pagauti tokį galviją, suleisti jam vaistus labai sunku. Būtų gerai turėti injekcijų šautuvą, bet jis kainuoja pustrečio tūkstančio eurų. Mačiau internete. Ir jo taip paprastai nenusipirksi. Reikia baigti kursus, išlaikyti egzaminus, gauti policijos leidimą. Taigi bet kas tokio šautuvo neturės. O štai veterinarijos gydytojai galėtų turėti. Jeigu užsiimtų gydymu... Dabar, kiek galėdami, gydome patys. Kaip pasiseka, taip.

Petras DARGIS

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 04 lapkričio 2016 08:23