Savivaldybė atsiminė alkstančius vaikus

Savivaldybei beatodairiškai taupant, ar tikrai visi vaikai, gyvenantys skurdžiai, gauna nemokamą maitinimą? Savivaldybei beatodairiškai taupant, ar tikrai visi vaikai, gyvenantys skurdžiai, gauna nemokamą maitinimą?

„Šilalės artojui“ išspausdinus straipsnį „Savivaldybei taupant, skriaudžiami net vaikai“ (2016 m. rugsėjo 6 d., Nr. 67), kuriame buvo informuojama apie savivaldybės sutaupytus milijonus, skirtus piniginei socialinei para­mai, valdininkai susizgribo šias lėšas naudoti pagal paskirtį. Praėjusį mėnesį prašymus pašalpoms gauti pateikę rajono gyventojai negalėjo atsistebėti netikėtu valdžios dosnumu - parama sunkiai gyvenantiems pa­sipylė kaip iš gausybės rago. Matyt, susigėdę valdininkai susivokė, jog sočiau gyventi nori ir tie vaikai, kurių tėvai, deja, girtauja, neturi  socialinių įgūdžių. Taip pat šeimos, ku­rioms gauti paramą sutrukdė vos keli nustatytą ribą dėl pakilusios minimalios algos viršijantys eurai.

Savivaldybės taryba pritarė Socialinės paramos skyriaus prašymui leisti sutaupytas piniginės socialinės paramos lėšas naudoti socialinės rizikos šeimų vaikų nemokamam maitinimui.

Sprendimo projektą politikams pristačiusi Socialinės­ paramos skyriaus vedėja Dan­­guolė Račkauskienė sakė, kad tokiems vaikams reikėtų ne tik pietų, bet ir pusryčių, kuriems valstybė skiria tik 4 proc. nuo nemokamam mokinių maitinimui sunaudotų lėšų.

Šiemet parama skirta 917 rajono mokinių - net 230 mažiau nei praėjusį rugsėjį. Sumažėjus paramos gavėjų, mažėja ir nemokamam maitinimui skirtų lėšų, o vien socialinės rizikos šeimose auga 150 mokyklinio amžiaus vaikų.

„Vienai dienai pusryčiams galime skirti 54 eurus, mėnesiui - ne daugiau kaip 1079 Eur. Už tokią sumą pusryčius gali pavalgyti maždaug 70 vaikų. Jei mokyklų socialiniai darbuotojai prašytų maitinti pusryčiais daugiau mokinių, galėtume naudoti sutaupytas piniginės socialinės paramos lėšas“, - sakė politikams D. Račkauskienė.

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos, visiems socialinės rizikos šeimų vaikams rytais pamaitinti reikėtų per mėnesį papildomai maždaug 1000 Eur.

Sveikatos apsaugos ir socia­linių reikalų komiteto nariai domėjosi, kiek piniginei socia­linei paramai skirtų lėšų savivaldybė sutaupė šiais metais, tačiau atsakymo neišgirdo.

„Užteks, užteks, čia daug nekainuos“, - paaiškino jiems Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos ap­rašas numato, jog pusryčiai skiriami socialinę riziką patiriantiems vaikams ir „kitais labai ypatingais atvejais“. Kokie tie „labai ypatingi atvejai“, nustatys socialiniai darbuotojai.

Reikia priminti, kad kasmet Šilalės savivaldybė piniginei socialinei paramai iš valstybės biudžeto gauna per 2 mln. 800 tūkst. Eur. 2014 m. mūsų valdininkai sutaupė 1 mln. 943,7 tūkst. Eur arba 69,3 proc. socialinėms pašalpoms skirtų valstybės lėšų.

2015 m. Šilalės savivaldybė nepanaudojo 1 mln. 992,7 tūkst. Eur (net 70,8 proc.) socialinei paramai valstybės numatytų lėšų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, jog šiemet mūsų rajono savivaldybė išmokės tik apie 715 tūkst. Eur pašalpų. Ministerijos specialistų skaičiavimais, šiais metais savivaldybė sutaupys net 74 proc. valstybės piniginei socialinei paramai skirtų lėšų. Šios prognozės paremtos 2016 m. pirmojo ketvirčio duomenimis.

Prasidedant paskutinei šio Seimo rudens sesijai, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareikalavo taisyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Prezidentei nerimą sukėlė spaudoje pasirodžiusi informacija, jog savivaldybės vien pernai sutaupė 126 mln. Eur socialinei paramai skirtų lėšų ir tik menką jų dalį panaudojo socialinėms reik­mėms.

Šilalės savivaldybė yra tarp penkių šalies savivaldybių, taupančių skurstančiųjų paramai skiriamus pinigus. Už sutaupytus milijonus valdininkai galėtų pamaitinti pusryčiais ne tik socialinės rizikos šeimų vaikus, bet ir visus rajono mokinius. Deja, šie milžiniški pinigai yra leidžiami kitiems poreikiams. 

Daiva BARTKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 25 spalio 2016 09:34