Mokyklų virėjoms tenka skaičiuoti kiekvieną centą

Maždaug trečdalis rajono mokyklas lankančių vaikų gauna ne­mokamus pietus. Nors produktams įsigyti lėšų skiriama mažai, mokyklų darbuotojai tikina, kad pinigų už­tenka, nes visas maisto gamybos išlaidas apmoka sa­vivaldybė. Ta­čiau su tuo sutinka ne visi vyresnių klasių mokiniai – pa­vyzdžiui, Šilalės progimnazijos vyresnėliams porcijos at­rodo mažokos. O jų tėvai šiais mokslo metais jau skun­dė­si ir savivaldybės vadovams, ir laikraščio redak­cijai, jog dažnai vaikai iš mokyklos iš viso grįžta nevalgę, mat maisto paprasčiausiai neužtenka.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 9