Šilalėje rungėsi Lietuvos galiūnai

Praėjusį sekmadienį šilališkiai, nepaisydami di­džiulės kait­ros, rinkosi stebėti stipriausių Lie­tuvos galiūnų rung­tynių. Ir nors varžybose bu­vo daugiau džiaugsmo bei įtam­pos akimirkų, neišvengta ir traumų.

Vesta VITKUTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 61

Atnaujinta Penktadienis, 11 rugpjūčio 2023 08:28