Jaunas amžius nuo infarkto nebesaugo

Sunkios širdies ligos atakuoja vis jaunesnius žmones. Todėl jau sulaukus 25-erių, siūloma pasitikrinti širdies ir kraujagyslių būklę, kurią įvertinti padeda kraujo tyrimai. 

Stresas, miego stygius, mažas fizinis aktyvumas, ant­svoris bei kiti žalingi veiksniai vis labiau jaunina širdies ir kraujagyslių ligas. Štai pastaruoju metu daugėja miokardo infarkto pakirstų pacientų, kuriems yra vos per 30 metų.

Tokia grėsminga situacija ver­čia jau nuo jaunų metų rū­pintis savo širdies sveikata. Laiku nustačius gresiančią li­­gą, galima suspėti atsisakyti blogų gyve­ni­­­mo įpročių. Viena iš svar­biausių pro­fi­lak­tikos prie­monių – anks­tyvosios ate­ro­sklerozės kont­rolė, kurią at­likti leidžia krau­jo tyrimai. Ši klastinga li­­ga siaurina bei užkemša gyvybiškai svarbias arterijas. Ji gali prasidėti jaunystėje ir tyliai progresuoti dešimtmečiais, kol kartą ne­tikėtai praneš apie save. Infarktas, insultas, širdies nepakankamumas ir kt. – tai aterosklerozės komplikacijos.

Aterosklerozei pradžią duo­da lėtinis kraujagyslių užde­gimas. Jį anksti galima nustatyti, atlikus didelio jautrumo C reaktyvinio baltymo tyrimą (hs-CRB). Kitas svarbus kraujo tyrimas – lipidograma. Ji parodo bendrojo, „gerojo“, „blo­gojo“ cholesterolio bei tri­gliceridų kiekį. Blogieji krau­jo riebalai spartina atero­sklerozės progresavimą.

Po ūmaus infarkto bei kitų komp­likacijų seka ūmus arba lėtinis širdies nepakankamumas. Tai pastarųjų metų naujoji epidemija. Šią mirtinai pa­vojingą ligą galima iškart nustatyti, atlikus NT-pro BNP tyrimą. Jis taip pat padeda įvertinti, ar širdies nepakankamumas tinkamai gydomas.

AKCIJA! Lipidogramą, didelio jautrumo CRB ir NT-pro BNP tyrimus Jums atliks „Medicina practica“ laboratorijoje Šilalės ligoninėje (Vytauto Didžiojo g. 19, tel. (8-449) 4-67-63). Prieš tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. Iš anksto registruotis nereikia. Akcija tęsis iki birželio 30 d.

Interneto svetainė: www.medicinapractica.lt.

 

Atnaujinta Antradienis, 31 gegužės 2016 09:24