„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Piliečiai raginami pasinaudoti galimybe nemokamai pagerinti psichikos sveikatą

Emocinė ir psichologinė pagalba Lietuvoje yra nemokama, todėl sunegalavus vertėtų nedelsti ir laiku išspręsti aktualias psichologines problemas „Santarvės“ arch. (Elta) nuotr. Emocinė ir psichologinė pagalba Lietuvoje yra nemokama, todėl sunegalavus vertėtų nedelsti ir laiku išspręsti aktualias psichologines problemas „Santarvės“ arch. (Elta) nuotr.

Siekiant mažinti ilgalaikes neigiamas koronaviruso pandemijos pasekmes, LR Sveikatos apsaugos minis­terija atkreipia piliečių dėmesį į psichikos sveikatos ge­rinimą, vykdomas iniciatyvas ir teikiamą nemokamą emo­cinę bei psichologinę pagalbą visoje Lietuvoje. 

Mobiliosios krizių įveikimo komandos

Nuo spalio 12 d. dalyje Vil­niaus ir Kauno apskritims priklausančių savivaldybių pra­dėjo veikti mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos. 

Psichologinę pagalbą bus galima gauti žmonėms, bend­ruomenėms ar kolektyvams, kurie susidūrė su įvykiais, kėlusiais grėsmę žmogaus sveikatai ar gyvybei, pavyzdžiui, artimojo ar bendradarbio ūmios psichozės, savižudybės, bandymo ar grasinimo žudytis atvejais, patyrus šoką po įvykusio nelaimingo atsitikimo ar avarijos, kai nukentėjo ar žuvo žmonės, esant galimybei – ir kitų krizių atvejais.

Mobiliosios komandos padės ne tik išgyventi ir geriau suprasti su krize susijusius jausmus, bet ir sudaryti artimiausių krizės valdymo veiksmų planą.

Vilniaus apskrityje jos dirbs Vilniaus, Vilniaus rajo­no, Elekt­­rėnų, Šalčininkų, Šir­vin­tų, Švenčionių, Trakų bei Uk­mer­gės savivaldybėse, o Kauno apskrityje – Kauno miesto, Birštono, Kauno, Kė­dainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų bei Raseinių savivaldybėse. 

Su specialistais galima susisiekti kasdien, nuo 8 iki 20 val., įskaitant savaitgalius, tel. (8-616) 2-22-52, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Prašyti tokios pagalbos galės įstaigos, bendruomenės, savivaldybės, seniūnijos, švie­timo įstaigos, visuomeninės or­ganizacijos, kurių nariai pa­tiria krizinį įvykį.

Individualaus krizinio konsultavimo paslaugos galės bū­ti teikiamos ir kitiems besikreipiantiems, kurie išgyvena kitokias krizes. Tiesa, tokia pagalba galės būti suteikta tik tuomet, jei tuo laiku mobiliosios komandos nebus užimtos anksčiau išvardintais at­vejais.

Daugiau nemokamų konsultacijų 

Nuo šiol nemokamą psichologų konsultaciją gali gauti gyventojai, susidūrę su koronaviruso situacijos sukeltu stresu, nerimu bei kitais psichologiniais sunkumais. 

Atkreipiamas dėmesys, kad šiai paslaugai nereikia specia­laus gydytojo siuntimo, užtenka tik paskambinti į artimiausią Visuomenės sveika­tos biurą, užsiregistruoti ir at­vykti sutartu laiku, o esant po­reikiui, konsultacija gali bū­ti ir anoniminė.

Anot sveikatos apsaugos mi­nistro Aurelijaus Verygos, karantino metu buvo ypač stip­riai išaugęs skaičius gyventojų, patiriančių nerimą, pyktį ar neviltį, siejamą su sveikatos būkle, asmenine finansine situacija, neapibrėžtumu. Nors šiuo metu situacija pagerėjo, bet vis dar reikalinga profesionalų pagalba, nes visuomenės psichikos būklė išlieka prasta.

„Labai svarbu, jog žmonės gautų reikiamą pagalbą, net jei neserga konkrečia psichikos liga, laiku išspręstų aktualias psichologines problemas ir taip užkirstų kelią galimam sveikatos sutrikimui“, – sako ministras.

Pagalba tėvams

Higienos instituto koordinuo­jamas projektas „Ne­įti­kė­tini metai“ vyks net trylikoje šalies savivaldybių ir padės tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio bei emocinių sunkumų, rasti atsakymus į kylančius klausimus dėl netinkamo vaiko elgesio, bend­ravimo, jo auk­lėjimo ir kitų rūpesčių. 

Kaip teigia šio projekto vadovė Neringa Pieslikaitė, programa ne tik suteikia auk­lė­ji­mo įgūdžių tėvams, auginantiems elgesio sunkumų tu­rinčius vaikus, bet ir užkerta kelią tolesniam problemų progresavimui. Tikimasi, kad projektas padės Lietuvoje skatinti kokybiškesnį vaikų bei tėvų santykių vystymą ir kartu pagerins mažųjų šalies piliečių psichikos sveikatą bei šeimų gerovę. 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų ir Marijampolės savivaldybėse dar šį mėnesį planuojama pra­dėti vesti mokymus tė­vų, auginančių 3–6 m. vaikus, kurie turi elgesio sunkumų, gru­pėms. Atsižvelgiant į pande­minę situaciją, kiekvienoje savivaldybėje, esant poreikiui, mokymai tėvams vyks nuotoliniu būdu. Antrame projekto etape 2021 m. sausį tokie mokymai numatomi ir kitose šalies savivaldybėse. 

Pagalbasau.lt – emocinės sveikatos link

Jau pradėjo veikti interneto svetainė www.pagalbasau.lt, kurioje vienoje vietoje galima rasti aktualią bei patikimą informaciją apie emocinę sveikatą, prieinamą psichologinę pagalbą, pritaikytą COVID-19 pandemijos poreikiams, ir ne tik. 

Šiame puslapyje suteikiama informacija apie psichologinius sutrikimus, savęs ir savo emocijų pažinimą, taip pat galima atlikti geros savijautos testą, pagalbos žemėlapyje rasti visas šalies psichikos sveikatos priežiūros įstaigas, susipažinti su rekomendacijomis gyventojams, specialistams bei organizacijoms ar teisiniais apribojimais sergantiems psichikos sveikatos sutrikimais, rasti įvairias pagalbos linijas, kuriomis galima paskambinti visada, kai reikia ir norisi pasikalbėti. Pagrindinė emo­cinės paramos linija – 1809, o skubi pagalba suteikiama paskambinus 112. 

Pajutus pirmuosius signalus, vertėtų atminti, kad tu nesi vienas, ir nedelsiant kreiptis pagalbos. Juk emocinę ir psichologinę pagalbą kiekvienas asmuo gali gauti nemokamai visoje Lietuvoje, todėl piliečiai ypač raginami pasinaudoti visomis psichikos sveikatos gerinimo galimybėmis. 

Projektas „Sąmoningumas – raktas į sveiką kūną ir protą“ yra finansiškai remiamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija