Žmogžudys vis dar laisvėje

Vos prasidėjus šiems metams, vasario 10-ąją, Kvė­darną su­krė­­tė žiauri žmog­žu­dys­­tė – savo na­muo­se rasta negyva 82-ejų Ade­lė J. Netrukus po­li­ci­jos pareigūnai su­lai­kė ir esą krau­piu nusikal­timu įta­ria­mą asmenį. Tačiau, pri­­trū­­kus įrodymų, jis po ku­­rio laiko buvo paleistas. Ir kol kas nepavyksta užčiuopti nusikaltimo siū­­lo galo, o tikrasis nu­si­­kaltėlis vis dar mė­gau­ja­si laisve.

Morta MIKUTYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

Atnaujinta Antradienis, 05 Gruodžio 2017 08:31