Supleškino konteinerius

Naktį iš sekmadie­nio į pirmadienį, apie 1.45 val., Ši­la­­lės prieš­gais­ri­nės gelbėjimo tar­ny­­bos ugniagesiai bu­vo iškviesti į Žemaitės gatvę – pra­nešta, kad prie 10-uoju numeriu pa­žymėto liūdnai pa­garsėjusio dau­gia­bučio dega šiukš­lių konteineriai. 

Atvykę gelbėtojai rado lieps­nojančius tris atliekų kon­teinerius. Ugnį numalšinti pavyko per kelias minutes, ta­čiau plastikiniai konteineriai visiškai išsilydė.

Spėjama, jog gaisrą galėjo sukelti neatsargus žmogaus el­gesys – galimai į konteinerį įmes­ta neužgesinta cigaretės nuo­rūka. 

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.