Vieni tvarkosi, kiti dėl to nesuka galvos

Kelinti metai tenka pastebėti gerą tendenciją, jog daugelis rajono miestelių bei mažesnių kaimų visaip puošia aplinką, džiugina savo gyventojus netikėtais sprendimais. Aktyvių seniūnų ir bendruomenių dėka pastebimai išgražėjo Kvėdarna bei Laukuva, kurios kone prieš kiekvieną šventę pasipuošia išradingomis dekoracijomis. Gražiai tvarkosi ir kitos seniūnijos.

Deja, yra ir ki­tokių pavyzdžių. Štai į redakciją užsukusi upy­niš­kė apgailes­tavo, kad jų gy­ven­vie­­tės išskirtinis bruo­žas - ne gė­lės ar ki­tos puoš­menos,  o... šabakštynai, nuo­tekų ba­los ir pan. Anot Upynos gy­ventojos, Ne­pri­klau­somy­bės gat­vėje, beveik pa­­čiame miestelio centre, nuolat telkšo bala.

„Vandens iš­vaiz­da verčia da­ryti prielaidą, jog tikriausiai čia subėga visos aplinkinių pastatų nuotekos. Atrodo bai­siai: to „upelio“ paviršius nusėtas ne tik neaiškiais nešvarumais, bet jame dar plaukioja polietileno maišeliai, ki­tokios šiukšlės. Manyčiau, tai labai kenkia miestelio įvaizdžiui. Pro šią vietą kasdien pravažiuoja daugybė automobilių, nes tuo keliu ir į Skaudvilę kelias veda, ir Girdiškės link. Ką turi pagalvoti žmonės, pamatę tokį vaizdą?

Net pavydu žiūrėti, kaip gražėja daugelio seniūnijų aikštės, gatvės, o mes gyvename apsiteršę... Liūdna, nes nėra jokios iniciatyvos nei iš seniūnijos valdžios, nei iš pačių gyventojų. Upyna, lyginant su kitais rajono miesteliais, atrodo labai niūriai. Lyg koks visų pamirštas kampas. Manau, visi turėtume labiau pasisteng­ti“, - įsitikinusi moteris.

Neseniai proga susitelkti buvo - praėjusį šeštadienį vykusi akcija „Darom“ daugelyje kaimelių ir gyvenviečių į talkas sukvietė švarai neabejingus gyventojus. Deja, upyniškių ji nesuvienijo. O gaila...

Birutė PALIAKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 03 gegužės 2016 11:10