Už šventą dieną padarytą nusikaltimą - ne Dievo, o teismo bausmė

Kiekvieną pavasarį pakelės bei pamiškės „pasipuošia“ krūvomis atliekų, prie konteinerių išsirikiuoja virtinės senų padangų, baldų, buitinės technikos ir t.t. Nubausti nebereikalingais daiktais leng­vabūdiškai atsikračiusius šiukšlintojus yra labai sunku: dažniausiai juos nustatyti paprasčiausiai pristinga įrodymų. Ta­čiau neseniai vieną teršėją pričiupti pavyko. Už Sauslaukio kaime savavališkai išverstas krūvas „turto“ šio kaimo gyventojai teko stoti prieš teismą. Galbūt jai paskirta bausmė taps gera pamoka kitiems „mėgėjams“ teršti aplinką.

Balandžio 18 d. Šilalės rajono apylinkės teisme sauslaukiškei R.A. teko atsakyti už atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą. Moteris pripažinta kalta neteisėtu būdu atsikračiusi buitinėmis atliekomis bei prie pavojingų atliekų priskiriamu šiferiu.

Išversti šiukšles ne tam skirtoje vietoje R.A. sumanė šventą dieną – balandžio 3-iąją, At­velykio sekmadienį. Susi­tvar­kiusi aplinką prie vasarnamio, moteriškė pasikinkė arkliuką ir, susikrovusi į vežimą pernykščius lapus, supuvusias lentas, fotelio poroloną, tinklus nuo šienainio, šiferio gabalus, nuvežė į Sauslaukyje esančią buvusią silosinę. Skly­pas, į kurį šiukšlintoja suvertė visą iš savo kiemo atitemptą „gėrį“, yra valstybinis.

Tikriausiai moteris ti­kėjosi, jog nie­kas ne­įtars, kas šios atliekų krūvos „autorius“, arba žmonės į šį faktą nė neatkreips dėmesio: juk tokių sąvartynų, deja, vis dar pilnos ir pamiškės, ir pakelės, ir atokesnių upelių pakrantės...

Tačiau šį sykį tik­roji kaltininkė bu­vo nustatyta gana greitai, jai pareikšti kaltinimai pagal Lie­tuvos Respublikos administ­racinių teisės pažeidimų kodekso 513 straipsnio 3 bei 5 dalis.

Bylos metu atskleista, jog R.A. į aplinką išvertė ir taip ją užteršė 1,5 m³ nepavojingų buitinių atliekų bei 0,01 m³ pavojingų atliekų – asbesto dangos duženomis. Už  šitokį poelgį sauslaukiškei paskirta subendrinta 173 eurų bauda.

Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Birutė PALIAKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 03 gegužės 2016 11:18