Nuo policijos sprukęs įžūlus motociklininkas nenurimo net ir ant neštuvų

Praėjusio ketvirtadienio vakaras Šilalėje buvo neramus: kaukė sirenos ir griaudėjo varikliai. Ramų miesto gyvenimą tądien sudrumstė ne tik keli gaisrai, bet ir įžūlaus motociklininko gaudynės. Policijai nestojęs beprotis ant kojų sukėlė ne vien Šilalės, bet ir Tauragės pareigūnus. Nors jam ne kartą pavyko juos pergudrauti, kelionę jis baigė greitosios medicinos pagalbos automobilyje – tėškėsi į kelią jam užtvėrusią mašiną ir nuskriejo į pievas.

Kaip informavo Tauragės apskrities vyriausiojo poli­­ci­jos komisariato Ko­munika­ci­jos grupės specialistė Rū­ta Janavičiūtė, motociklą „Ya­ma­ha“ be valstybinių numerių Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnai pas­tebėjo patruliuodami. Kilus įtarimų, jog motociklas galimai yra vogtas, nuspręsta jį sustabdyti. Deja, vairuotojas nepakluso pareigūnų reika­lavimams ir, padidinęs greitį, nulėkė tolyn. Sprukdamas nuo policijos, bėglys pademonst­ravo tai, ką daugelis matome tik įtempto siužeto veiksmo filmuose: jis manevravo ant vieno motociklo rato, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, taip sukeldamas pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams.

Dideliu greičiu sprunkantį „britvininką“ pas­tebėjo ir Ši­lalės centre buvę patrulių ko­legos, kurie įsijungė į pažeidėjo persekio­jimą. Pamatę, jog jis va­žiuoja Tauragės pusėn, šilališkiai paprašė kaimynų pa­galbos. Motociklininką mėginta stabdyti, blokuojant kelią tarnybiniu automobiliu, tačiau bėglys be vargo pro jį pra­smuko. Iš priekio parvažiuojantis kitas ekipažas, supratęs, kad vieniems nežmonišku greičiu skriejančio motocik­lininko sugauti nepavyks, netoli Mažonų kaimo (Tauragės r.) į pagalbą pasitelkė pro šalį važiavusio„Volvo XC90“ vai­ruo­toją, kuris savo mašina taip pat užtvėrė kelią.

Pavojingai manevruojantis ir dideliu greičiu lekiantis motociklininkas, išvydęs kliūtį, kiek prilėtino greitį, tačiau pama­nęs, jog pro automobilių tar­pą pasiseks pratilpti, nusprendė rizikuoti. Vis tik bandymas buvo nesėkmingas - jis kliudė „Volvo“ ir, nesuvaldęs motociklo, nuskriejo nuo kelio.

Liudininkų teigimu, nors bėg­lys po smūgio apie 100 metrų čiuožė asfaltu, tačiau grei­čiau­siai specialus kos­tiu­mas apsaugojo jį nuo rimtesnių sužalojimų. Ši­la­liškis – tikras laimės kūdikis: atsipirko tik kojos sumušimu ir dabar jau gydosi namuose.

Gaudynių liu­di­­­­nin­kais tapę žmo­­­nės teigė, kad mo­to­cik­li­­nin­kas įžūlumo ne­prarado ir po skrydžio į pievą. Net ir paguldytas ant neštuvų bei nešamas į greitosios pagalbos automobilį, jis plūdo pareigūnus, keikėsi.

Kaip paaiškėjo vėliau, šis ne­progno­zuo­jamas „baikeris“ - 25-erių Šilalės gyventojas. Jis motociklą vairavo be teisių, nes jas jau buvo praradęs anksčiau. Negana to, yra baustas ir dėl kitų kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Pareigūnai nustatė, jog pas­kutiniu savo pasivažinėjimu šilališkis padarė bemaž de­šimt pažeidimų: neturėjo teisės vai­ruoti, nepakluso reikalavimui sustoti, kėlė grėsmę eismo saugumui, važiavo chuliganiškai ir kt. Be to, jo „Ya­ma­ha“ buvo ne tik neregist­ruota, bet ir be techninės apžiūros bei nedrausta.

Kadangi mo­tociklas, kuriuo skriejo šilališkis, nė­ra draustas, apdaužyto „Volvo“ savininkui padarytus nuostolius teks apmokėti policijai. Ji žalos atlyginimą turės išsiieškoti iš eismo įvykio kaltininko. Neoficialiais duomenimis, šis jau prisipažįsta priviręs košės ir siūlosi atlyginti visus nuostolius.

Birutė PALIAKIENĖ

POLICIJOS nuotr.

motociklas

Atnaujinta Antradienis, 31 gegužės 2016 09:17