Gyvenimo prasmė – perduoti vaikams tai, ką pats per dešimtmečius sukūrei

Beržės kaime ūkininkauja dvi darbščios Rubavičių šeimos: vyresnieji Česlovas ir Vida laiko pieni­nių bei mėsinių galvijų bandas, jaunieji Valdas ir Eglė veisia mėsinius. Per abi šeimas deklaruojama daugiau nei 100 hektarų naudmenų, kurių didžiąją dalį sudaro žalienos. Kasmet ūkio partneriai pasėja 10 ar daugiau hektarų javų bei mišinių žalienoms atnaujinti, nes nederlios Žemaitijos aukštumų pievos greitai nuskursta. Savo poreikiams Rubavičiai užsiaugina kiaulių, dedeklių bei mėsinių vištų. Pabandė laimę ir su bitėmis, bet teko atsisakyti, mat šeimininkė jų įkandimui pasirodė besanti alergiška.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.93.