Sprendimas dėl susietosios paramos nebus keičiamas

Pieno gamyba sudaro apie penktadalį visos žemės ūkio produkcijos Lietuvoje, todėl šis sektorius laikomas prioritetine žemės ūkio šaka. Pieno sektorius yra vienas iš pagrindinių šalies eksporto šaltinių, jis labai svarbus kaimo vietovių užimtumui, ypač – gyvenantiems mažiau palankiose vietovėse, kur augalininkystė sukuria nedidelę pridėtinę vertę. Tačiau jau ne viene­rius metus gyvulininkystės sektorius silpnėja, ūkininkai vis aktyviau domisi augalininkyste. Lietuvoje vidutinis pieno ūkis išlieka vienas mažiausių visoje Europos Sąjungoje.

Žemės ūkio ministerijos inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.93.