„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mūsų rajone vyrauja smulkūs mišrūs ūkiai

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją že­mės ūkio politiką, atliekama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė analizė. Tai daroma, analizuojant Ūkių apskaitos duo­menų tinklo (ŪADT) duomenis. Juos renka bei analizuoja ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tar­nybos (LŽŪKT) Šilalės biuras.

Jurgita ŠAPĖNAITĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.3