Parama gali naudotis ir labai smulkūs ūkiai

Smulkieji ūkiai paramą dažnai naudoja naujai, moderniai technikai įsigyti            Ričardo PASILIAUSKO asociatyvi nuotr. Smulkieji ūkiai paramą dažnai naudoja naujai, moderniai technikai įsigyti Ričardo PASILIAUSKO asociatyvi nuotr.

Iki gruodžio 29 d. priimamos paraiškos paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Stra­teginio plano (SP) intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“.

Parama naudinga

„Ūkininkauju apie 20 metų, bet paramos kreipiausi tik pastaraisiais metais. Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“. 2022 m. buvo skirta 15 tūkst. eurų parama. Nusipirkau diskinį skutiką, bulvių kasimo kombainą ir sodinimo mašiną, purkštuvą, modernesnį plūgą, kaupikus. Parama buvo labai naudinga“, – sakė daržininkystę plė­tojanti Dalia Vitėnienė.

Ignalinos rajone, Tverečiuje, ūkininkaujanti Dalios ir Dariaus Vitėnų šeima turi 8,8 hektaro, ilgą laiką žemei dirbti reikalingą techniką bei padargus pirko naudodamiesi banko paskolomis.

Palankesnės sąlygos, didesnė parama

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ paraiškas gali teikti įvairią žemės ūkio veiklą plėtojantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 16 tūkst. Eur. Kai paraiška teikiama su partneriu, VED turi būti ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 16 tūkst. Eur. VED dydžio intervalas taikomas kiekvienam bendradarbiaujančiam subjektui.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 25 tūkst. Eur. 

„Jeigu projektą įgyvendins du ūkio subjektai, parama gali siekti 50 tūkst. Eur, jeigu trys – 75 tūkst. Eur, o jei keturi ar daugiau ūkio subjektų – 100 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų“, – akcentavo Žemės ūkio ministerijos Euro­pos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Jasiulevičius.  

Paramos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad VED, kai paraišką teikia vienas žemės ūkio sub­jektas, nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos būtų ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur, o kai paraiška teikiama su partneriu – ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur kiekvienam bendradarbiaujančiam subjektui. 

Paramos gavėjo, sutuoktinių, susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 m. laikotarpiu pagal šią intervencinę priemonę negali būti didesnė kaip 100 tūkst. Eur.

Paramos lėšų naudojimas

Už paramą galima įsigyti naujos žemės ūkio technikos bei įrangos, naujų technologinių įrenginių, skirtų pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti reali­zacijai, bei kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu.

Paramos lėšas taip pat galima naudoti projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti: būtinų pastatų ir (arba) statinių naujai statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, įskaitant šilt­namių statybą, naujoms statybinėms medžiagoms, įskaitant žemės ūkio sektoriui reikalingas medžiagas, įsigyti, infrastruktūrai valdoje, jei ji yra susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu bei paruošimu realizacijai, kurti, daugiamečiams augalams įsigyti ir jiems sodinti rangos būdu.